Økt bruk av palmeoljedrivstoff vil gi avskogingseksplosjon
23. januar 2018
Naboorganisering for bedre skogforvaltning
23. januar 2018

Ingen ulveavklaring fra Elvestuen

Ola Elvestuen (Venstre) er klima og miljøminister. (Foto: Klima- og miljødepartementet)

Da Ola Elvestuen (V) overtok Klima og miljødepartementet i forrige uke, overtok han også søknaden om fellingstillatelse på de gjenværende ulvene i Julussa- og Osdalsflokkene. Miljødirektoratet bekreftet tidligere idag at det er ulv igjen i begge flokkene. Kort tid før Elvestuen tiltrådte, hadde departementet sagt de var innstilt på at flokkene skulle tas ut, dersom ulvene som var igjen tilhørte de to flokkene. Elvestuen bekrefter per epost til Bondebladet at det er minst ett dyr igjen i begge flokkene.

– Det ser ut til at det er to ulver igjen i Julussa-reviret. I Osdalen ser det ut til å være ett dyr igjen. Den ene ulven i Julussa stammer fra den opprinnelige flokken i dette reviret. Den andre ulven i Julussa har vandret inn fra Juvberget-flokken. Den enslige ulven i Osdalen stammer fra den opprinnelige flokken her, skriver Elvestuen i eposten.

Ingen avgjørelse

Han er imidlertid ikke klar til å avgjøre om dyra skal felles eller ikke.

– Jeg har akkurat mottatt denne informasjonen og vil se nærmere på dette. Jeg tar sikte på en avklaring relativt raskt, og i god tid før 15. februar da fellingsperioden i vedtaket utløper, skriver han videre.

Ole André Myhrvold er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og synes dårlig om at Elvestuen ikke tar beslutningen raskere.

– Det er jeg svært kritisk til, jeg mener premisset som ble gitt før jul var at de to flokkene og dyra som tilhørte dem skulle tas ut. Nå er det beviselig flere dyr enn det forvaltningen la til grunn, og da mener jeg en forlenget jakttillatelse gis. Ellers vil dyra spres for alle vinder, og vi risikere å stå overfor streifdyr og den type på Hadeland i sommer, sier Myhrvold.

Usikker på bestand

At det er flere dyr enn forvaltningen trodde er ikke nødvendigvis unikt for disse to revirene, mener Myhrvold.

– Dette viser en ting til, og det er at bestandsnivået forvaltningen har lagt til grunn trolig er lavere enn den reelle bestanden. Her bør departementet snu seg raskt. Jeg registrerte uttalelsen fra statsekretær Lunde, og da bør avgjørelsen være enkel.

Bondebladet fikk tidligere i dag opplyst at Statens naturoppsyn (SNO) fant nye ulvespor i Julussa reivret i morges, sa – Tidlig i morges ble det sporet en ulv nordvest i Julussa reviret, og det ble tatt prøver som er sendt t il Trondheim. Det kan være et annet dyr enn de tre vi hadde funnet spor etter før helgen, sa Thomas Holm Strømseth i SNO.