Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fastsatt endringer i bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, skal få komme inn i Norge. Denne endringen er svært viktig for landbruket.

 

– Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere, som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

 

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og  matindustri ikke skal bortvises.

 

 

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

 

På grunn av korona-situasjonen er det store utfordringer knyttet til mangel på utenlandske arbeidere i landbruket, som følge av stengte grenser og karantenerestriksjoner. Problemet er særlig stort i grøntnæringen, der det er snakk om et behov på mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

 

– Det er viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring, og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Vi jobber også videre med å finne incentiver for å få nordmenn til å ta jobb i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.