Dyr import när industrin behöver mer massaved
31. januar 2018
Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen
31. januar 2018

Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

– Statistikken viser at 85% av Sveriges befolkning bor i byer og tettsteder. Svært mange av disse synes egentlig ikke å ha noen spesiell oppfatning av svensk skog, skogbruk og foredling, avslører Svenska Skogen gjennom sine undersøkelser av målgruppen man prøver å nå. Og det vil det svenske skogbruket nå gjøre noe med.

ENIG OM BEHOVET

Resultatet er omdømmeprosjektet Svenska Skogen. – Behovet og lengselen etter å få vise hva skognæringen egentlig står for og alle de positive sidene, har vokst fram over lang tid i næringen, tror Åsa Bihl om hvordan denne storsatsingen på omdømme kom til. Hun og Cecilia Boman er ansatt nesten full tid for å drive kampanjen fremover. Men før sjøsetting hadde bransjen jobbet i flere år for å få på plass både enighet om ulike spørsmål, hva man ville og en finansieringsnøkkel som alle kunne være fornøyde med.

SATSER OVER TID

For «alle» er med. Man har lyktes å samle næringen og hele verdikjeden i denne satsingen. LRF Skogsägarne, Skogsindustrierna, samt Bergvik Skog og Sveaskog støtter altså satsingen med 40 øre pr m3 over tømmerstokken. I tillegg kommer annen finansiering, men fordelingsnøkkel og totalsum vil prosjektet ikke avsløre. Men alle var villige til å legge penger i dette arbeidet som man mener er nødvendig for å bli mer synlig hos allmennheten igjen. Prosjektet er tenkt langsiktig – i alle fall 3-5 år, men vurderes fortløpende fra år til år.

ØKER BEVISSTHETEN

Målet med prosjektet er å spre kunnskap og bevissthet om skogbruk blant den voksne befolkning