INNSIKT – Marked nr 2-2019
2. desember 2019
Vellykket villsvinseminar: Presentasjoner og foredrag
2. desember 2019

Jegerne frustrerte over stans i ulvejakta

Nok en gang stanser miljøforvaltningen lisensfellingen av ulv i store områder, bare timer før jakta skal starte. NJFF mener det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner.

​1. desember starter ulvejakta utenfor ulvesonen. Mange jegere har brukt de siste dagene til sporing og annen forberedelse til jakta. Forholdene er gode, med sporsnø og gode jaktforhold.

 

Klima- og miljødepartementet har avslått klagene på fellingsvedtakene gjort av rovviltnemndene om felling av 26 ulv utenfor ulvesonen.

 

– Vedtaket i departementet om å avvise klagene er vi fornøyde med, uttaler Knut Arne Gjems, leder i NJFF. Med utgangspunkt i at vi er godt over det bestandsmålet Stortinget har satt for ulv i Norge, og at vi ikke vil true ulvebestandenes overlevelse om det tas 26 ulv som vedtatt av nemndene, er dagens vedtak både logisk og fornuftig. Dessverre er vi etter hvert blitt vant til at behandlingen av slike klager trekker ut i tid, og slippes bare timer før lisensfellingen skal starte. Det er en uskikk som bidrar til usikkerhet og frustrasjon blant jegerne.

 

Stanser jakten i store områder

 

Fylkesmannen i Innlandet har innført en midlertidig stans i all lisensfelling av ulv i store områder, av hensyn til et særlig verdifullt genetisk individ. Den finsk-russiske innvandreren som ble flyttet fra Elgå reinbeitedistrikt til Kongsvinger kommune har krysset Glomma, og er nå i bevegelse gjennom området vest for Glomma, sør for Rv 3/fv 25. For å unngå felling av dette dyret gjøres det en midlertidig avgrensing av fellingsområdet, slik at følgende område unntas fra lisensfelling inntil videre:

 

Hele Stange og Nord-Odal kommuner, Løten kommune sør for Rv 3/fv 25, Elverum kommune vest for Glomma og sør for Rv 3/fv 25, samt de deler av kommunene Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler som ligger nord/vest for Glomma.

 

NJFF reagerer sterkt

 

– Vi mener at det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner, sier en lettere oppgitt Gjems. Stortinget har vært tydelige på at jegerne har en rolle å spille i en aktiv ulveforvaltning. Delaktighet skal bidra til konfliktdemping og en god og lokalt forankret forvaltning. Nå opplever vi at jegerne nok en gang blir spilt av banen av miljøforvaltningen i 12. time. Det vises liten evne til smidighet fra forvaltningens side. Her kunne man spilt på lag, og holdt en løpende dialog med jegerne om hvor den GPS-merkede ulven til enhver tid befinner seg, og slik unngått et uttak av dette individet. Skal vi lykkes med ulveforvaltningen må det utvises tillit til aktørene, og ikke minst en forståelse og respekt for den frivillige innsats som legges ned av mange jegere. Nå er situasjonen unødvendig tilspisset, og det er vitterlig ikke jegernes skyld, sier Gjems.

 

Vil ta opp saken med Elvestuen

 

– Vi vil allerede på mandag be om et møte med politisk ledelse i departementet for å diskutere denne saken sier Gjems. Vi skal målbære frustrasjonen helt inn på kontoret til Elvestuen. Nå må regjeringen ta Stortingets signaler om å føre en konfliktdempende ulvepolitikk på alvor. ​