Hva er riktig driftspris på skogsdrifter?
2. februar 2018
Skogeier har ansvar for egne veier
2. februar 2018

Jensen: – Maskinskattkutt virker

Jensen kom for å fortelle trevarebedriftene om hvordan de påvirkes av regjeringens politikk, men brukte først og fremst taletiden på den generelle økonomien.

Eiendomsskatten for produksjonsinstallasjoner i verker og bruk – maskinskatten – er et punkt der regjeringen har fått mye ros fra bransjen for årets statsbudsjett.

– Når den fases ut over sju år, kommer det til å bety større forutsigbarhet for mange. Det betyr lettelser, særlig for dem som har større produksjonsanlegg. Allerede nå ser vi at dette gir effekt, sier finansministeren.

Det er ikke i treindustrien effekten har kommet foreløpig:

– Utenlandsk kapital finner veien til Norge til etablering av grønne datasentre. Når vi gjør noe med maskinskatten samtidig som vi har tilgang på billig kraft, blir Norge veldig attraktivt, sier Jensen.

På Trevaredagene benyttet snekkermester Per Reidar Bjerke anledningen til å spørre om lærlingene: Hvorfor må bedriftene betale arbeidsgiveravgift for lærlinger?

Siv Jensen har utfordret NHO om arbeidsgiveravgiften og fått tilbakemelding om at det ikke er det å fjerne arbeidsgiveravgiften som er det beste tiltaket for å gjøre det mer attraktivt å ta inn lærlinger.

– Avgiften er differensiert, slik at fjerning ville betydd null i Troms og Finnmark. Så langt er det mer dekkende for hele landet å styrke tilskuddsordningen enn å fjerne arbeidsgiveravgiften som er differensiert, sier Siv Jensen.