Hvordan få fart i skognæringen?
29. september 2017
Kan felle 26 ulver utenfor ulvesonen
2. oktober 2017

Kan bli utvidet elgjakt

– I Nannestad har alle valdene valgt å starte som vanlig, det vil si den 5. oktober. Tre av valdene, Mathiesen Eidsvold Værk, Aas og Raasjø Skog og Nannestad grunneierlag, har foreløpig fastsatt jakttiden til ut oktober. Dette kan de med den nye forskriften imidlertid endre undervegs. Nannestad Almenningene har varslet at man ønsker å ha mulighet til å utvide jakttiden til ut november, dersom det blir vurdert at det er behov for det, sier Liv Dervo miljø- og naturforvalter hos Nannestad kommune.

Hun opplyser at kommunen må være informert om eventuelle endringer.

– Dette fordi det er kommunen som har jaktoppsynet. Vi sender informasjon om dette til alle valdene før jakta starter, sier Dervo.

I Nannestad, hvor det er femårige planer, kan det felles inntil 108 elger i år.

EIDSVOLL

Også i Eidsvoll kan elgjakta blir forlenget.

– Så vidt vi kjenner til har ingen vald begynt jakta tidligere enn før. Vi har hatt et møte med alle valdlederne, og det var da enighet om å starte 5. oktober. Det var også enighet om å forlenge jakta til 15. november hvis det viser seg å være behov for det, men forskriften åpner jo også for ytterligere forlengelse dersom man finner det ønskelig, sier Tor Fodstad, rådgiver i Eidsvoll kommune og sekretær for viltnemnda.

HURDAL

Stig Nordli, skogbrukssjef i Hurdal kommune, opplyser at valdene i Hurdal har valgt å fortsette med samme jakttid som før, det vil si fra 5. til 31. oktober.

– Dette har også vært oppe som en sak i Øvre Romerike Elgregion. I Hurdal kan det i henhold til bestandsplanene felles inntil 62 elger. Imidlertid blir ikke hele denne kvoten delt ut, sier Nordli.

ULLENSAKER

I Ullensaker kan det i henhold til forvaltningsplanen felles 96 elger i år. Valdene der har også treårige planer.

– Slik jeg har oppfattet det vil jakta foregå som før, det vil si fra 5. oktober og ut måneden, i alle valdene i Ullensaker. Vi har ikke fått signaler om at noen vil utvide jakttida, sier Lars Sandberg, skogbrukssjef i Ullensaker kommune.