Robert Svarva vender tilbake til Norske Skog
18. september 2019
Ny artikelserie: Kan man lita på FSC?
18. september 2019

Kåre i Nannestad har anmeldt Viken skog og krever millionerstatning: – Miljøkriminalitet

Skogeier Kåre Homble har anmeldt Viken skog for kjøreskader i et område som er tenkt som naturreservat. Nå krever han millionerstatning.

Kåre Homble anmeldte saken på Ullensaker lensmannskontor sist onsdag og håper at saken prioriteres.

Han mener at forholdene er grove all den tid området, som tilhører Homble, er innmeldt som aktuelt område som naturreservat.

– Miljøkriminalitet. De har kjørt store maskiner inn i foreslått verneområde med viten og vilje. Det finnes bedre alternativer, selv om det hadde blitt lengre å kjøre, sier Homble til Romerikes Blad

Saken er nå oversendt til Økokrim fra lensmannskontoret på Jessheim.

Anmeldelsen omfatter Viken skog ved skogbruksleder på Øvre Romerike, Bent Smukkestad.

Det er skogeierne Ole David Aas og Amund Elton som har fått godkjent hogst på sine eiendommer i Kringlerlia i Nannestad.

Der har også Kåre Homble, Hilde Olstad og Helge Opsahl skogeiendommer, eiendommer som de sist høst meldte inn til Viken skog for å komme med i ordningen med frivillig vern.

Homble, Opsahl og Olstad klaget på den hogsttillatelsen som var gitt. Blant annet ønsket de at hogsten ble stanset 30 meter fra området som er forslått vernet.

Kåre Homble fortalte i klagebrevet at han ei heller hadde gitt tillatelse til utkjøring av tømmer på sin eiendom.

Dype hjulspor viser i dag hvor transporten foregår og Homble sier at en strekning på 500 meter over hans eiendom, og innenfor foreslått verneområde, er brukt som kjørevei.

Nannestad kommune avviste klagen i vinter da de mente de tre grunneierne ikke var part i saken.

Les også

Ståles (52) skogsmaskin er eneste av sitt slag i Norge: – Spennende å følge med på den teknologiske utviklingen

I brevet nevner kommunen at traseen som er tegnet inn for utkjøring av tømmer er en godkjent bygget traktorvei.

Det bekrefter Bent Smukkestad, som forteller at de som hogger har kjørerett over eiendommen til Homble – på en inntegnet traktorvei.

Kåre Homble rister på hodet.

– Her kan man kanskje kjøre en lett traktor vinterstid. Da hadde det ikke blitt skader. Nå er det dype hjulspor der kjøringa foregår og gjørma renner ut i myrområdene rundt, sier Kåre Homble som allerede i vinter fortalte kommunen at traseen er en mye brukt tursti for befolkningen i Nannestad.

– Man kan like det eller ikke, kanskje aller minst jeg. Det er ikke bra at det blir slike terrengskader. Men kravet til effektivitet og rasjonell tømmerdrift gjør at en må bruke store maskiner, og da blir det lett terrengskade. Hjulsporene blir planert etter at tømmerdrifta er ferdig, sier Smukkestad.

At han var anmeldt til politiet var ukjent for ham, men han er tydelig på at alt er i orden i forhold til transporten.

– Det hele er ferdig utkjørt i løpet av disse dager. Men siden saken er politianmeldt skal jeg sørge for at det kommer opp en gravemaskin med én gang for å rette opp kjøreskadene, sier Smukkestad.

Les også

Denne hogstmaskinen er den eneste av sitt slag i Norge – og den kjører på Hadeland

Smukkestad understreker også at hogsten var godkjent før Homble og hans naboer innmeldte områdene til frivillig vern.

Men Kåre Homble er klar i sin sak:

– Dette her er miljøkriminalitet og det er derfor jeg har anmeldt Viken skog ved Smukkestad.

Homble forteller at det på disse eiendommene aldri har vært skogsmaskiner og aldri har det vært plantet skog.

I anmeldelsen har Homble også lagt inn krav om erstatning på 1 million kroner per mål skadet mark og at dette skal gå til et fond som kan gi erstatning til frivillig vern av områder uten hogstverdier.

– Disse område gir ingen erstatning i dag.

Kåre Homble mener at det er sju-åtte mål som er ødelagt av framkjøringen av tømmer på hans eiendom, og selv om terrenget blir forsøkt reparert med gravemaskin, har skaden på terrenget allerede skjedd.

Det er rundt 250 mål som er meldt inn til frivillig vern i det som kalles Gaupåsberget sørøst.

Her ligger blant annet en svartorsumpskog, karakterisert som en nøkkelbiotop, og en hekkelokalitet for hønsehauk.

Området skal undersøkes av biologer fra Asplan viak seinere i høst for at verneverdien kan bli vurdert.

Les også

For sju år siden mistet de jobben på Follum: – Trodde aldri vi skulle få en slik jobb igjen

«

Lik Hadeland på Facebook

Artikkeltags