WWFs spill om ulven
31. mai 2018
Halv million til skogpådriver på Helgeland – skal utnytte skogen bedre
4. juni 2018

Karl Hedin uppmanar skogsägare att stänga vägar: «Det är slutpratat. Vi måste göra något som känns»

– Det är slutpratat. Vi måste göra något som känns. Stäng vägen. Sätt upp en bom när de ska göra nyckelbiotopsundersökningar. Då blir det färre gjorda, säger Karl Hedin.

Skogsägaren Karl Hedin tycker att äganderätten börjar urholkas på grund av skydd av nyckelbiotoper och annat.

På fredagen presenterade han boken Attacken mot äganderätten, som han skrivit tillsammans med Peter Wigert, John Gull och Björn Törnvall.

De bjöd in massmedia till Snytsbo gård vid sjön Snytens strand i Norbergs kommun, sjön där räddningstjänsterna fick stopp på den spridningen av den stora skogsbranden 2014. Denna fredag kändes det som att glöden fortfarande sprakade i skogen.

Karl Hedin berättade hur han ser på arbetet med nyckelbiotopsmärkning och hur det påverkar bolaget AB Karl Hedin. För två-tre år sedan fick han ett brev från länsstyrelsen där det uppgavs att det hittats en nyckelbiotop på hans mark.

– Jag var med ut och tittade i skogen och försökte begripa vad det var för höga naturvärden. Det var en aspticka som det handlade om, säger Karl Hedin.

Han beskriver ett tillstånd där staten är med och tar fram nyckelbiotoper, därefter får området en skyddsnivå och på grund av FSC-märkningar blir det inte längre möjligt att avverka i området med bibehållen lönsamhet.

– Vi har till exempel möjlighet att såga timret i våra egna sågverk men vi får inte leverera flisen på grund av märkningen, säger Karl Hedin, I boken ifrågasätter författarna idén om att en mängd arter ska vara utrotningshotade. De har granskat hur många arter det har funnits i landet enligt artdatabanken år 2005, 2010 och 2015.

De har kommit fram till att det finns 60000 arter och att det har legat på den nivån under de undersökta åren. De har funnit att två arter har försvunnit.

– Arter går upp och arter går ner och det är i ständig förändring, säger Karl Hedin.

Bokförfattarna är kritiska till flera saker inom den svenska skogspolitiken, förutom att nyckelbiotoper kan göra att skogsområden kan klassas som skyddsvärda utan att markägaren lovas ersättning, så vänder de sig emot Skogsstyrelsens mål om att ytterligare skogsmark ska få formellt och frivilligt skydd, totalt handlar det om 350000 hektar.

Osäkerheten kring vilka regler som gäller nu och i framtiden gör att mindre skog blir avverkad, tror Karl Hedin.

– Det kan innebära att man stänger industrin. Ingen har en ratt som kan styra 330000 skogsägare, säger han.

Karl Hedin anser att tjänstemannaansvaret ska återinföras i lagboken.

– Då kommer det att kosta. Då gör tjänstemannen inga egna abrovinker utan rättar sig efter lagen, säger han.

Han visar på en tavla vad skogsägare kan göra för att motverka den här utvecklingen. Förutom att neka Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen tillgång till skogsbilvägar, så föreslår han att skogsägaren ”Sågar upp NB virket i Nyckelbiotopssågen” och går ur alla former av samarbeten, samrådsgrupper och styrelser.

Han säger att de sticker ut hakan och att någon säkert kommer att vilja slå till den.

– Men regeringsformen 2:15 säger att du inte kan ta något utan att betala för det. Du får inte ta brukandet heller, säger Karl Hedin.