Vi er tvunget til å importere
15. desember 2017
Christian Anton Smedshaug: – Vi må få fart på industrialiseringen
15. desember 2017

Kompromiss i EU om skogens klimatroll

Under en längre period har det förts diskussioner kring hur man ska implementera LULUCF-lagstiftningen. Regelverket reglerar beräkningen av klimatutsläpp från jord och skog. Flera aktörer inom skogsbruket har befarat ett avverkningstak.

Nu har EU-parlamentet och ministerrådet kommit överens om hur skogens koldioxidupptag ska räknas, enligt ett pressmeddelande från Europakommissionen.

Reaktionerna från svenskt håll är positiva. Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna, menar att EU nu har ställt sig positiva till ett aktivt skogsbruk.

– Det här betyder att alla investeringar som gjorts för att bygga upp ett skogskapital kan användas utan att det rapporteras som utsläpp, säger Mårten Larsson till Skog Supply.

Beslutet innebär att man har enats om ett regelverk för hur man ska integrera skog och skogsprodukter i EU:s klimat- och energipolitik. Och enligt Mårten Larsson har man då kommit fram till att man ska kunna använda skogen för att producera produkter som kan ersätta fossilbaserade produkter upp till en viss referensnivå. Om avverkningen sedan blir högre än beräknat måste man rapportera det som utsläpp och kompensera det.

Glädjande kompromiss

Enligt centerpartisten och EU-parlamentarikern Fredrick Federley är enandet ett positivt steg framåt.

– Det är en seger för det svenska skogsbruket, säger Fredrick Federley i en kommentar på Centerpartiets hemsida.

– Att principen att det är medlemsstaterna som ska bestämma över skogen och att lagstiftningen inte ska hindra vårt hållbara skogsbruk gäller fortfarande och det är jag nöjd över, säger han i kommentaren.