Skogplanteforedling er viktig for bioøkonomien
29. mars 2019
Villedende markedsføring fra Glommen Skog
29. mars 2019

Konsernsjefen i Norske Skog går av

Konsernsjefen i Norske Skog fratrer etter uenigheter med styret.

Konsernsjef i Norske Skog, Niels Petter Wright, går av etter få måneder i jobben.

Nationen kommer tilbake med mer.

Emneord til denne artikkelen