Foreslår nye naturreservater i Risør og Gjerstad – skogen til Anders er blant områdene som kan bli vernet
25. november 2019
Shell med finansiell støtte til bioråolje-fabrikk i Åmli
25. november 2019

Kort sagt, lørdag 23. november

Nasjonalpark i Østmarka. Dette er dagens kortinnlegg.

 

Spørsmålet er ikke lenger om, men når det blir nasjonalpark i Østmarka, konkluderer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Dette er ren politikk som går på tvers av faglige konklusjoner. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å starte verneprosessen for Østmarka. Føringen for prosessen tilsier at veier og demninger i området skal opprettholdes. Aftenposten skriver at naturreservatene kanskje vil innlemmes, kanskje ikke. NORSKOG stiller seg undrende til konklusjonen om at Østmarka skal vernes. Miljødirektoratet konkluderte i mars med at det er en forutsetning for vern til nasjonalpark at veier og demninger tilbakeføres og de to eksisterende naturreservatene inkluderes. Elvestuen går nå imot de faglige kriteriene gitt av eget direktorat. NORSKOG mener at skogvern må baseres på et solid faglig og juridisk grunnlag, ikke på politisk populisme. Hvis ikke svekkes tilliten til alle kommende verneprosesser. Miljødirektoratets oppdrag må derfor omfatte en grundig analyse av det faglige og juridiske grunnlaget for et vernevedtak. Miljødirektoratets anbefaling om å inkludere de to reservatene i nasjonalparken øker prosjektets troverdighet, men gir et svakere vern for områdene med størst verneverdi i Østmarka.

Arne Rørå, administrerende direktør, NORSKOG

● Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter