Europas barkborrar skapar problem för inhemska sågade trävaror
6. mai 2019
Debatt: Ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver investeringar i vägar
6. mai 2019

Kraftig nedgang i bruk av palmeolje

Det ble brukt langt mindre palmeolje i drivstoff i Norge i 2018 enn året før, 93 millioner liter i 2018, mot 320 millioner liter i 2017. Samtidig har bruken av avansert biodrivstoff økt. Det viser omsetningstallene for biodrivstoff i 2018.

– Det er veldig bra at vår import av palmeoljebasert biodrivstoff nå går kraftig ned. Produksjon av palmeolje fører fortsatt til ødeleggelse av regnskog flere steder, som gir store utslipp av klimagasser og tap av natur. Samtidig er det svært gledelig at bruken av avansert bidrivstoff går opp. Biodrivstoff bidrar til betydelige utslippsreduksjoner fra veitrafikken, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Biodrivstoffet som ble brukt i 2018 hadde i snitt 71 prosent lavere livsløputslipp av klimagasser enn fossil bensin og diesel.

Tall fra Miljødirektoratet viser at det totalt ble omsatt 497 millioner liter biodrivstoff i Norge i 2018. Det er en nedgang på cirka 160 millioner liter, eller 25 prosent fra 2017. Bruken av såkalt avansert biodrivstoff økte kraftig. Det ble solgt nesten 40 prosent mer biodrivstoff produsert av rester og avfall i 2018 enn året før, og avansert biodrivstoff utgjør nå 40 prosent av det totale biodrivstoffsalget. Totalt 190 millioner liter ble omsatt i 2018.

-Denne utviklingen er viktig for å sikre reell klimaeffekt av den norske satsingen på biodrivstoff. Regjeringen har lagt til rette for at det blir brukt mer avansert biodrivstoff i norske biler og lastebiler, og det har vi nå lyktes med, sier Elvestuen.

Bruken av norskprodusert avansert biodrivstoff er doblet fra 2,6 millioner liter i 2017 til 5,3 milloner liter i 2018.

-Det er positivt at bruken av norskprodusert avansert og klimavennlig biodrivstoff øker, og at norske bedrifter ser industrielle muligheter i produksjon av biodrivstoff. Norsk produksjon er viktig for å sikre stort nok volum av biodrivstoff med høy klimanytte, sier Elvestuen.

Regjeringen jobber for å øke omsetningen av avansert biodrivstoff i flere deler av transportsektoren. Klima- og miljødepartementet har nettopp innført et krav til omsetning av avansert biodrivstoff i luftfarten. Fra 1. januar 2020 skal andelen være 0,5 prosent i alt drivstoff til luftfart.

I tillegg ble det i 2017 innført et delkrav om avansert biodrivstoff til veitrafikk. Avansert biodrivstoff dobbeltelles innenfor omsetningskravet. Det betyr at for å oppfylle kravet til omsetning av biodrivstoff, kan leverandørene telle dobbelt det avanserte biodrivstoffet. Omsetningskravet øker til 20 prosent fra 2020, mens delkravet øker til fire prosent.

Informasjonen om salgstallene ligger på Miljødirektoratets nettsider.