​Europas statsskoger i Norge
31. januar 2019
Søk om nasjonale rentemidler av skogfond
1. februar 2019

Kraftigt ökade priser för leveransvirke under 2018

Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att priserna för leveransvirke var högre under 2018 än på många år. Prisökningen gäller både timmer och massaved och syns över hela landet.

Skogsstyrelsens statistik visar på den största prisökningen för leveransvirke sedan 2008. Foto: mostphotos

Leveransvirke, det vill säga det leveranssätt där skogsägare själva avverkar och kör fram virke till bilväg, utgör omkring 8 procent av den totala virkesförsörjningen.

Varje kvartal

Massavedspriset vid denna leveransform ökade under 2018 med 13 procent jämfört med 2017, vilket enligt Skogsstyrelsen är den enskilt största ökningen sedan 2008. I region Nord låg prisökningen på åtta procent medan den låg på 13 procent i region Mellan- och Syd, samtidigt uppger Skogsstyrelsen att priserna har stigit under varje kvartal jämfört med 2017.

Även timmer

Jämfört med tredje kvartalet 2018 steg massavedspriset med fem procent under fjärde kvartalet med den största prisökningen i norr. Även timmerpriserna har stigit med i genomsnitt sju procent där region Nord, Mellan- och Syd haft prisökningar på fem, respektive sex och sju procent.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.