Forskning til pynt
4. juli 2018
Sverige går for tyngre tømmervogntog
5. juli 2018

Krevde 500.000 kr etter feilhogst – nå har kravet steget til 1,3 millioner

Det var i slutten av oktober Viken Skog på oppdrag for kommunen, hogde et område mellom Blessomveien og Skytterveien på Kurland. Men det var ikke bare trærne på kommunal grunn som gikk med. 13 trær på eiendommen til Trine-Lise og Kai Strand ble også felt og dermed ble hele eiendommen blottlagt.

1,3 millioner kroner

I begynnelsen av november kom de med et erstatningskrav på 500.000 kroner samt at kommunen i tillegg måtte forplikte seg til å plante nye trær i grensesonen for å avhjelpe skaden som eiendommen var påført.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nå har erstatningskravet steget til nærmere 1,3 millioner kroner. Det er ikke lenger noen erstatningssum, men hele beløpet er dekning av utgifter for på sikt å få tilbake skjermingsfunksjonen som trærne hadde. Trine-Lise og Kai Strand har fått firmaet Tree Solutions til å se på hva som skal til for å få tilbake skjermingen og hva det vil koste. Den store høydeforskjellen på eiendommen gjør at det vil ta minimum 20 år før det blir noen skjerming hvis høye trær plantes på bakkenivå i dag. Alternativet er å anlegge en forstøtningsmur som er 25 meter lang og fire meter høy – fylle området med masser og deretter plante høye trær på toppen – blant annet tre meter høye furutrær. Selv med dette tiltaket vil det ta minst ti år før terrassen skjermes for innsyn.

Kan øke

Det er forstøtningsmuren som er kostbar. Betongbygg har gitt et pristilbud på 1.033.000 kroner for muren. I tillegg vil nye trær og forrentning og vedlikehold av dem komme på over 200.000 kroner.

Det nøyaktige erstatningskravet er nå på 1.285.770 kroner. Kravet ble satt fram 15. juni og advokat Martin H. Weydahl i Fram Advokatfirma AS, sier i brevet til kommunen at dersom kravet ikke er imøtekommet innen 14 dager fra dags dato vil det tas ut rettslige skritt i saken, uten ytterligere varsel. Det tas også forbehold om at kravets størrelse kan øke dersom saken trekker ut.

Uenige om ansvar

Både Sarpsborg kommune og Viken Skog har tidligere beklaget det som skjedde, men de er uenige om hvem som har ansvaret for feilhogsten og dermed har det heller ikke blitt noen løsning for familien Strand. Forsikringsselskapene er fortsatt uenige om hvem som har ansvaret. Det er denne uenigheten som skal være årsaken til at saken har trukket ut i langdrag.

TRIST: – Vi er opptatt av at det blir en løsning. Overfor tredjepart er det trist at saken har tatt så lang tid, sier stedfortredende kommunesjef Lene Gunstrøm. Foto: Stina Mikalsen

– Det er forsikringsselskapene til Sarpsborg kommune og Viken Skog som håndterer saken. Kommunen blir holdt orientert. Ingen av selskapene erkjenner skyld og det er vel årsaken til at kravet er rettet til Sarpsborg kommune. For Strands del er vi opptatt av at det blir en løsning. Overfor tredjepart er det trist at saken har tatt så lang tid, men vi håper å komme i mål, sier stedfortredende kommunesjef Lene Gunstrøm.

– Det er nå mer enn 14 dager siden kommunen mottok kravet. Hva er gjort?

– På grunn av ferien har vi bedt om utsettelse til august, sier Gunstrøm.

Helt åpent

Trine-Lise og Kai Strand kjøpte huset i Skytterveien 16 i 1999, og den skjermete beliggenheten med trærne som hindret innsyn, var av avgjørende betydning for kjøpet. Det har vært en verdi de har satt høyt, men som nå ikke kan gjenopprettes. I det første kravet ble det sagt at det må vurderes om eiendommen har fått redusert salgsverdi da det ikke vil være mulig å bringe eiendommen tilbake i den stand den tidligere var i. Sarpsborg Arbeiderblad har forsøkt å få en ytterligere kommentar fra Trine-Lise og Kai Strand til det siste erstatningskravet, men har ikke lyktes med å komme i kontakt med dem. I desember uttalte de følgende:

– Vi følte vi bodde i skogen. Nå er det helt åpent, sa Kai Strand.

– Tidligere så jeg ikke et vindu, nå kan jeg telle 124 vinduer som ser inn på oss, sa Trine-Lise Strand.