Vi planter for lite gran
9. mars 2020
Kartlegging av natur skjer med god kvalitet
10. mars 2020

Landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

Landbruks- og matdepartementet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.

Formålet med innspillseminaret var å hente inn informasjon om hvordan aktører i landbruks- og matssektoren jobber med sirkulær økonomi og synliggjøre det som gjøres på bioøkonomi i landbruket. Alle foredragene kan lastes ned i programmet nedenfor.

Vi planter for lite gran
9. mars 2020
Kartlegging av natur skjer med god kvalitet
10. mars 2020

Landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

Landbruks- og matdepartementet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.

Formålet med innspillseminaret var å hente inn informasjon om hvordan aktører i landbruks- og matssektoren jobber med sirkulær økonomi og synliggjøre det som gjøres på bioøkonomi i landbruket. Alle foredragene kan lastes ned i programmet nedenfor.