Ny statistikk: Skogavvirkning for salg
28. januar 2020
Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020
29. januar 2020

Lars Storslett får mer ansvar i Moelven

Foto: NTB.no Lars Storslett får hovedansvaret for virkesforsyningen, fiberomsetningen og utviklingen av bioenergi for hele Moelven-konsernet.

Storslett har jobbet i Moelven i 12 år, og er direktør for Moelven Virke AS. Nå får han utvidet ansvar, og skal lede konsernets virkesforsyning, fiberomsetning og bioenergi på norsk og svensk side. Foruten Moelven Virke AS omfatter dette selskapene Moelven Skog AB, Moelven Pellets AS, Moelven Bioenergi AS og konsernets engasjement i Vänerbränsle AB og Weda Skog AB.

 

Konsernsjef Morten Kristiansen har hatt dette ansvaret siden 2000, også etter at han tok over som konsernsjef i 2014.

 

– Virkesforsyningen, med omsetningen av fiber og utviklingen av bioenergi, er helt avgjørende for store deler av Moelvens virksomhet. Skogen er en ressurs Moelven ikke kan leve uten, og derfor er jeg glad vi nå har fått løftet dette ansvaret over til Storslett. Han kjenner området godt fra før av, har et industrielt perspektiv og er strategisk av natur, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

 

Lars Storslett går nå inn i ledergruppen i konsernet.

 

– Det er meningsfylt å kunne forsyne Moelvens industrivirksomheter med fornybare ressurser fra skogen. Dette er ressurser som Moelven er avhengige av, og som gir industriene våre muligheter. Virksomhetsområdet har et stort ansvar, og folka preges av en prestasjonskultur som jeg er stolt av å være en del av, sier Storslett.

 

Kilde: www.ntb.no