Mer hogst – lavere priser
22. september 2017
Reidar Bergene Holm om: Kompetanse og lidenskap
22. september 2017

Leverte mest tømmer

Hedmark var størst på tømmer i fjor. 22 prosent av skogseiendommene i fylket leverte tømmer. Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i Norge i 2016. Dette viser tall fra SSB.