2. generasjons biodrivstoff fungerer på skogsmaskiner
6. mars 2019
Berit er fersk administrerende direktør for en vekstbedrift med 100 ansatte
8. mars 2019

Miljødepartementet vil prioritere å behandle Saugbrugs-saken

Departementet vet ikke hvor lang tid det vil ta å behandle klagen på vedtak om CO2-kompensasjon, men sier at saken vil bli prioritert.

Som Nationen tidligere har skrevet ville ikke Miljødirektoratet fjerne Norske Skog Saugbrugs avkorting i CO2-kompensasjonen, på tross av at grunnlaget for avkortingen ikke lenger er et tema.

Det får ledelsen ved Saugbrugs til å reagere, og de mener at avkortingen kan bety slutten for fabrikken.

Også Skogeierforbundet slår alarm, og sier at dersom fabrikken ikke får like konkurransevilkår og må legge ned, vil det få store konsekvenser for hele skognæringen.

Vil prioritere saken

Saken er nå havnet på bordet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Departementet forteller at saken vil bli prioritert.

– Klima- og miljødepartementet vil nå gjøre en selvstendig vurdering av anførslene i saken. Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor lang tid dette vil ta, men saken vil bli prioritert, skriver de i en pressemelding.

Minister Elvestuen har tidligere sagt til Nationen at han mener det er viktig at Saugbrugs består.

– Saugbrugs er en viktig virksomhet. Den står for stor verdiskapning, mange arbeidsplasser og er et viktig ledd i verdikjeden for norsk trevirke.

Gammel strømavtale

Bakgrunnen for at fabrikken får avkorting i kompensasjonen er at selskapet i 1998 skrev en gunstig kraftkontrakt. I 2013 ble fabrikken skilt ut i eget selskap, samtidig som ny kraftkontrakt ble skrevet under. I den nye kontrakten var det påslag i prisen på grunn av CO2. På tross av dette får det fortsatt ikke full CO2-kompensasjon.

Miljødirektoratet mener at konkursen i Norske Skog i 2017 ikke gir grunnlag for å endre på vedtaket.

– Miljødirektoratet framhever blant annet behovet for en objektiv skjermingsdato, at forskriften ikke gir rom for løpende skjønnsmessige vurderinger av senere endringer i eierskapssituasjonen og at forskriftens unntaksregel er snever, skriver Klima- og miljødepartementet.

Også i 2013 klaget Saugbrugs inn vedtaket, men fikk da ikke medhold fra departementet.

Fabrikken har tradisjonelt laget papir, men er nå i gang med å utvikle driften.

Går hardt ut mot avgjørelsen

Stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Geir Pollestad (Sp) har begge tidligere gått hardt ut mot avgjørelsen til direktoratet. Fylkesnes sa i forrige uke til Nationen at han mener saken viser at regjeringen ikke makter å tenke at industrien må utvikles.

– Vi må gå i gang med en ny industrialisering i Norge, fordi vi er på vei til å tape inntekter på petroleum. Jeg er i gang med å samle eksempler på feil tenkning fra regjeringen, og dette er et av eksemplene jeg driver og setter meg inn i, sa han.