VM og badeliv hånd i hånd ved Sagtjernet
17. juni 2019
Enstemmig vedtak om fusjon i Glommen
18. juni 2019

Miljødirektoratet kjenner seg ikke igjen i sitka-kritikk

Naturvernforbundet har beskyldt sitka-rapport for å være næringspolitisk. Miljødirektoratet kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Naturvernforbundet gikk hardt ut mot Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet etter sitka-rapporten, som konkluderte med at direktoratene ikke anbefalte et forbud mot utenlandske treslag. De anbefalte heller at dagens ordning hvor planting av utenlandske treslag slik som sitka, må godkjennes av fylkesmannen.

– Vi er svært overrasket over konklusjonene og mange av vurderingene er mer politiske enn faglige, sa fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Det er utsagn Miljødirektoratet ikke kjenner seg igjen i.

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden. Direktoratene ble bedt om å vurdere konsekvensene av et mulig forbud mot bruk av utenlandske treslag, og herunder vurdere effekter for naturmangfold, klima og skogbruksformål. Vi mener at vi har lagt faglige vurderinger til grunn for utredningen, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Bjarte Heide.

Samtidig har direktoratene blitt kritisert av skognæringen. Skogorganisasjonen Norskog mener at myndighetene burde åpne for mer planting av utenlandske treslag, som er ønsket spesielt i kyststrøk.

– Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har ikke tatt hensyn til ulike aktørers mening om bruk av utenlandske treslag når vi sammen har utredet et forbud. Vi registrerer at meningen er delte, og tar det til etterretning, sier Heide.

– Hvordan har arbeidet vært når det er såpass ulike hensyn som naturmangfold og næringsinteresser som skal diskuteres opp mot hverandre?

– I denne saken ble vi bedt om å utrede et forbud mot bruk av utenlandske treslag, og vurdere hvilke effekter dette kunne ha for naturmangfold, klima og skogbruksformål. Å avveie ulike hensyn er noe vi gjør i de fleste saker vi jobber med, som en integrert del av vårt arbeid.

Emneord til denne artikkelen