Norsk skog privatiseres ikke
9. november 2020
Svar på skriftlig spørsmål om kjøp av skogeiendom i Namdalen
10. november 2020

Miljøstiftelsen ZERO arrangerer verksted om skogbasert industri

Kilde: www.zerokonferansen.no

 


 

Om verkstedet:

Hvordan skal norsk næringsliv få mulighet til å vokse, slik at vi har en reell industri til å fase ut produkter basert på fossile råvarer? Hvordan skal vi skal vi skape bedre rammer for bioøkonomi og industri knyttet til skognæringen?

 

Dette verkstedet på Zerokonferansen vil dekke flere områder innenfor trebasert bioøkonomi. Innspillene fra verkstedet vil ZERO bruke som grunnlag for virkemiddelanalyse og videre politisk arbeid med rammevilkår.

 

For å registrere deg til verkstedet, klikk her