– Kommunen bør bære inntektstapet selv
8. januar 2020
Mindre skogskader enn fryktet
8. januar 2020

Ministeren griper inn for å unngå at «skatteparadis» i Vesterålen slipper unna regninga

Regjeringa endrer reglene for å hindre at resten av landet må betale for at Bø kommune kutter i formueskatten.

NRK har skrevet om stuntet til Bø kommune ytterst i Vesterålen.

Ordfører Sture Pedersen vil gjøre kommunen til Norges svar på Monaco.

Det innebærer at Bø, som første kommune i Norge, vil senke formuesskatten. Håpet er å bremse fraflyttinga gjennom å tiltrekke seg rikinger og nye bedrifter.

Initiativet har allerede rukket å skape overskrifter internasjonalt.

Men hvem kan ende opp med å måtte betale for at Bø senker formueksatten? Lavere skatt kan jo bety at Bø får mindre å rutte med.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Ap spurte Monica Mæland. Hun er kommunalminister for Høyre:

«Vil de øvrige av landets kommuner gjennom inntektsutjevningen måtte kompensere Bø kommune?».

Kan tape penger

Skulle tiltaket i Bø vise seg mislykket, og det ikke skapes nye arbeidsplasser i kommunen, har ordføreren uttalt at inntektstapet vil kunne utgjøre fire-fem millioner.

Regninga kunne endt hos andre kommuner i Norge.

I dag har vi nemlig et utjevningssystem.

Det skal sørge for at det ikke blir for store forskjeller i inntektene mellom kommuner. Kommunenes inntekter skal ligge nærmest mulig landsgjennomsnittet.

Utjevningen skjer slik: En kommune med inntekt under landsgjennomsnittet, får kompensert noe av differansen fra de som ligger over snittet.

I svaret til Eirik Sivertsen peker Mæland akkurat på denne praksisen.

– Gjennom inntektsutjevningen […] utjevnes skatteinntekter kommunene i mellom, forklarer hun.

Får delvis dekt tap

At Bø setter ned satsen for formueskatt ville altså kunne innebære lavere inntekt i form av skatt.

I beste fall vil kommunen tiltrekke seg bemidlede folk og nye bedrifter, og kunne ende med en inntekt over landsgjennomsnittet.

I svaret til Sivertsen skriver Mæland at Bø kommune i 2018 hadde skatteinntekter på 76,5 prosent av landsgjennomsnittet.

Det kvalifiserer kommunen til å få en tilleggskompensasjon gjennom ordningen:

– Med dagens system, vil kommunen isolert sett få kompensert i underkant av 95 prosent, eller om lag 4,7 millioner kroner, av de reduserte skatteinntektene.

Slik gjøres utregninga

Ekspandér faktaboks

I inntektsutjevningen får kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert 60 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittlige skatteinntekter, målt i kroner per innbygger.

Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 60 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet.

Slik omfordeles inntekter fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet.

Kommuner med skatteinntekter på under 90 pst. av landsgjennomsnittet får i tillegg til dette en kompensasjon på 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet.

Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert ved at hver kommune blir trukket et likt beløp per innbygger i inntektsutjevningen.

Kilde: Monica Mæland i sitt svar til Eirik Sivertsen.

Varsler endringer

Men sånn kan det ikke være, mener Mæland. Hun varsler dermed endringer for å hindre at regninga går til andre kommuner.

– Kommunen bør bære inntektstapet selv, skriver ministeren.

Fra 1. januar 2021 – samtidig som endringene i Bø finner sted, finner regelendringa sted.

Mæland understreker at hun gjør dette «for å motvirke at kommunens reduserte skatteinntekter vil bli kompensert av andre kommuner».

Det er Eirik Sivertsen glad for å høre.

– Det er ikke rimelig at man gir skattekutt til de som har mest fra før, og sender denne regninga til andre kommuner i landet. Det tapet burde man ta selv.

– Men la oss si at en kommune med store inntekter fra formueskatt kutter. Det ville kunne få betydning i millionklassen for mange kommuner. Dette er en ordning som har dramatiske konsekvenser for andre kommuner, enn de politikerne som faktisk vedtar endringene.

Ikke redd

Ordfører Sture Pedersen sier seg enig i at det ikke er rimelig at andre skal betale.

Han er uansett trygg på at det vil gå bra.

– Vi blir å få inn mer i skatt enn hva som er beregnet.

– Det er ingen risiko. Vi kommer ut i pluss, og vil gi fra oss til andre kommuner. Jeg er trygg på at vi vil kunne vise konkrete resultater.

Selv om hun nå endrer reglene, mener Mæland det er positivt at Bø leter etter nye måter å tiltrekke seg arbeidsplasser og verdiskaping på.

– Og jeg vil heie på ordfører Pedersen som nå senker formuesskatten i egen kommune.