Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold.
8. juni 2018
Ut av skogbruk etter ny Trump-toll
11. juni 2018

Mobil mätning kan förändra skogsbruket

När han gick universitetskurs i skogsbruk slogs han av de ålderdomliga metoder som används för att mäta skogen.

– Jag tänkte att fasen, vi lever ändå på 2000-talet.

Nu har Krister Tham tagit fram en lösning med mobiltelefon och artificiell intelligens som kan förändra skogsbruket.

Krister Tham och Linus Mårtensson jobbade på Sony Mobiles forsknings- och utvecklingsavdelning i Lund. I samband med en av neddragningarna erbjöds de goda möjligheter att starta eget.

Det blev Katam där Krister Tham som vd kombinerar sina erfarenheter från mobiltelefonutveckling med dem som skogsägare i Markarydstrakten.

En av Linnéuniversitetets kurser i hållbart familjeskogsbruk satte honom på spåret.

– När jag gick de här kurserna och såg de minst sagt ålderdomliga metoderna som fortfarande används för att mäta upp skog, tänkte jag att fasen, vi lever ändå på 2000-talet. Att koppla ihop det här och göra det med mobiltelefon, det steget var inte så långt.

Det är fortfarande vanligt att gå runt i skogen och mäta träden med klave eller bedöma totalvolymen med hjälp av ett relaskop. Med utgångspunkt i provytor görs uppskattningar av helheten. Ibland görs mätningen först av skogsmaskinen, när skogen är avverkad.

Krister Tham visar hur han i stället går runt med mobilen och filmar med kameran på ett bestånd i närheten av Vikaholm utanför Växjö. Efter ungefär tio minuter har programmet som han gjort analyserat filmen.

Han får fram en tredimensionell bild av skogen där varje träd är specificerat med uppgifter om trädslag, ålder, höjd och tjocklek.

– Det är mycket Googles algoritmer som vi använder. Vi lär upp systemet om vad som är ett träd och vad som är en buske, vad som är en björk och vad som är en tall.

Än så länge bygger den här metoden på att undersöka provytor som sedan översätts till hela bestånd. Men nu är tanken att ta nästa steg, genom att placera mobilen i en drönare som flygs runt så att hela den aktuella skogen kan filmas.

– Huvudsyftet med projektet är att visa att det går att flyga med drönare inne i skog. I princip sätter vi telefonen på drönaren i ställer för att gå till fots. På sikt vill vi använda drönarens kamera i stället, säger Krister Tham.

Projektet har fått 1,1 miljoner kronor i stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Intressenter är också Linnéuniversitetet, Lunds tekniska högskola, Skogsstyrelsen, Södra och Ture Johanssons trävaru.

– Det blir stora onogrannheter med dagens sätt att mäta. Det här möjliggör en helt annan typ av skogsbruk. Vi kallar det precisionsskogsbruk där du har koll på varje enskilt träd.

Krister Tham ser stora möjligheter att effektivisera skogsbruket. När kunskapen och varje enskilt träd ökar kan skötseln optimeras. Likadant är det när ett sågverk kan få reda på vad de kan få ut av ett bestånd i förväg.

– Det beståndet passar perfekt till den här ordern. Vi kan såga upp det här och matcha det, i stället för att hugga upp några bestånd och sedan får vi se hur det blir.

Krister Thams idé är att Katam ska börja med att själv utföra mätningarna och leverera digitala tredimensionella modeller av skogen. Efter hand är tanken att företaget ska sälja programvaran så att den som behöver själv ska kunna utföra mätningarna.

– Vårt mål är att kunna erbjuda skogsägare och skogsbruket ett modernare sätt att mäta skogen.

Krister Tham berättar att det finns andra nya metoder, som att mäta skogen med laser från flygplan. Men han ser en stor fördel med att komma nära marknivå för att få koll på första stocken som representerar trädets största värde.

– Nu har vi bara fokuserat på stammar hittills, men här finns oändliga möjligheter fram över att hitta andra parametrar, det kan vara sjukdomar, grenstatus och barkstatus. Du får kvalitativa värden som kan tillföra skogsbruket ny information.

Krister Tham på Katam deltar på en konferens om drönare i skogsbruket som Skogsstyrelsen arrangerar i Växjö konserthus den 13 juni.

Representanter från forskning och företag finns med under dagen för att föreläsa om vad som är på gång med drönare inom skogsbruket och visa demonstrationer. Bland dem Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lunds tekniska högskola, Södra och Vida.

Dagen ingår i Skogsstyrelsens projekt ”Drönare – inspiration för grön innovation” som är finansierat av Leader Linné Småland.