Enstemmig vedtak om fusjon i Glommen
18. juni 2019
Nybildade skogsbolag certifierar sitt skogsbruk enligt PEFC
18. juni 2019

Møtt med kritikk for å framstå arrogant: – Jeg beklager at jeg har vært for lite ydmyk

Det ble et klart ja til sammenslutning mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog og nesten like klar oppslutning om Mjøsens styreleder Terje Uggen på det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen Skog.

DEL (GD): – Tilliten din stiger, var kommentaren fra ordføreren i representantskapet, Jostein Tromsnes, da opptellingen var over. Terje Uggen var gjenvalgt med 130 stemmer og antall blanke stemmer var redusert fra ni til sju fra årsmøtet i april.

Selv forslag på andre styreledere var sendt inn til valgkomiteen, var de helt klare i sin anbefaling om at Uggen må fortsette etter at han hadde stilt sin plass til disposisjon på grunn av bråk og kritikk.

Det er et resultat som Gaute Nøkleholm i Romedal Almenning er meget godt fornøyd med. Han la da heller ikke skjul på i at denne saken mener han at det er GD som representerer mørkemaktene.

– Gratulerer til deg, Terje! Jeg er veldig glad for at det endte slik og at vi lar oss diktere av ei lokalavis med omtrent like mange abonnenter som menighetsbladet på Stange, var hans budskap fra talerstolen.

Ydmyk og selvkritisk

Men på tirsdagens ekstraordinære årsmøtet tok styrelederen selvkritikk og beklaget at han ikke har vært ydmyk overfor tvilere og medlemmer som har hatt en annen oppfatning enn han selv. Hans overbevisning om at sammenslutning er riktig, har imidlertid vært så sterk at han ikke har sett konsekvensene av sin opptreden.

– Jeg er møtt med kritikk for å framstå arrogant og for lite ydmyk overfor dem som har vært usikre eller hatt den motsatte overbevisning av min. Jeg beklager at jeg har vært for lite ydmyk overfor tvilere og motstandere av fusjonsprosessen. Det er uheldig i den grad synet på fusjonen blir sterkt polarisert og jeg ser at uttalelser jeg har kommet med basert på min overbevisning har bidratt til det, sa han blant annet til årsmøtet.

Nå skal han sørge for at dette blir rettet opp og han er sikker på at de skal få til sammenslutningen på en god måte. Han avsluttet også årsmøtet med å skryte av de ansatte som har stått på og skapt resultater også i en vanskelig periode.

136 ja og 1 nei

Etter en serie med møter i lokale skogeierlag med avstemming over sammenslutningen, var saken i realiteten avgjort før tirsdagens ekstraordinære årsmøte. 305 andelseiere har deltatt på lokale skogeierslagmøter. 86 prosent stemte ja.

Dermed var det duket for tilnærmet full oppslutning på det ekstraordinære årsmøtet med 136 ja-stemmer av i alt 137 stemmer. Blant de fire almenningene i Gudbrandsdalen har det vært litt ulikt syn med Skjåk og Langmorkje som mer positive enn Fron og Øyer. Derfor ble de tre stemmene som disse almenningene har, delt med to ja-stemmer og en nei-stemme.

– Vi har gjort et historisk valg. Nå skal vi gjøre det vi kan for at dette skal bli så vellykket som mulig, sa styreleder Terje Uggen.

Nestleder Siv Sviland Høye sier til GD at det viktigste med sammenslutningen er å få mer slagkraft for å skape flere arbeidsplasser, mer oppmerksomhet om tre og treforedling og mer næringspolitisk arbeid.

– Dette er jo framtida vår, sier hun.

I Glommen Skog møtte 180 andelseiere på de lokale møtene. Bare tre stemte imot

Riktig kritikk

Lars Ligaarden fra Gjøvik skogeierlag mener det er helt riktig som en del kritikere har hevdet at styret i Mjøsen i utgangspunktet hadde tenkt at denne prosessen skulle kjøres raskt gjennom for å unngå støy.

– I etterkant ser vi at det har vært nødvendig med flere runder for å få til et godt fusjonsdokument. Det skal forhandlingsutvalget og styret har ros for at dere har forstått og tatt konsekvensen av, sa han.

Men han kunne ikke forstå hva som var så hårreisende med frikjøpsavtalen som styrelederen fikk og som senere ble skrinlagt av styret. I den videre prosessen trengs det ekstra innsats.

Kontrollkomiteen i Mjøsen Skog har imidlertid en annen oppfatning. Jostein Tromsnes, som også medlem i komiteen, la fram komiteens rapport som nettopp konkluderer med at det var riktig av styret å trekke avtalen som styret opprettet og la fram for årsmøtet i april.

– Det er valgkomiteens jobb å innstille overfor årsmøtet godtgjørelser til tillitsvalgte i organisasjonen. Lønn og andre arbeidsforhold hos hovedarbeidsgiver må være en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, skriver kontrollkomiteen.

Uheldig konkurranse

Kontrollkomiteen har også påpekt at de nye vedtektene for Glommen Mjøsen Skog ikke spesielt nevner at selskapet ikke kan gå ut over de historiske geografiske områdene for Mjøsen og Glommen på jakt etter tømmerleverandører.

– En konkurranse om andelseierne er svært uheldig og vi ser det som uheldig for skogeiersamvirket at dette ikke er fulgt opp av Mjøsen Skogs styre. Så lenge dette fortsatt, etter vår oppfatning, er uklart, henstiller vi til styret å jobbe aktivt for å forebygge en uheldig kamp om tømmerstokke og andelseiere i skogeiersamvirke, skriver kontrollkomiteen i sin rapport.

Dette er selskapet

Det sammenslåtte selskapet har foreløpg fått arbeidsnavnet Glommen Mjøsen Skog SA.

Selskapet får 7.250 andelseiere. 3.700 i Mjøsen og 3.550 i Glommen.

Tømmeromsetningen blir samlet på 3,3 millioner kubikkmeter.

Antall ansatte blir 139. 67 i Mjøsen og 72 i Glommen.

Innen 25. juli skal Konkurransetilsynet si ja eller nei til sammenslutningen.