Vinner av Eksteriørprisen
13. september 2019
Dette skogsområdet i Rakkestad kan bli vernet
17. september 2019

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen»

Naturbruksalliansen inviterer til seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum.

Ulvebestanden er i vekst i Norge. Dette skaper store utfordringer for alle som ønsker å utnytte utmarka enten som næring eller til fritidsaktiviteter. Naturbruksalliansen inviterer derfor til et seminar om mulighetene man har for å drive utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesona.

Statssekretær Widar Skogan fra Landbruks- og matdepartementet kommer til seminaret for å gi oss sitt syn på hvordan beitenæring og jaktbasert næring og aktivitet skal utvikle seg i ulvesonen i tida som kommer.

Landbruksdepartementet har nylig fremlagte en handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Hvordan skal denne følges opp i denne delen av landet? Vi vil avslutte seminaret med en politisk debatt der Stortingsrepresentanter fra flere politiske partier er invitert.

Program:

17.40 Registrering og kaffe

18.00 Velkommen og innledning – Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

18.05 Utmarksbasert næringsvirksomhet og aktivitet i ulvesonen – hvilken vei går vi?

Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet

18.35 Ulvens betydning for elgbestanden og elgjakten

Barbara Zimmermann, professor ved Høyskolen i Innlandet

19.00 Ulvens betydning for næring, jakt og friluftsliv i ulvesonen -Erfaringer fra Slettåsreviret

Erik Sletten, Sauebonde og ordfører i Trysil kommune

19.15 Økonomiske konsekvenser av ulv på småviltjakt og elg.

Arne Rørå, adm. dir Norskog

19.30 Politisk paneldebatt. Innledning ved Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag

Vi har invitert Stortingsrepresentanter fra H, AP, SP, MDG, V og FrP til debatt!

20.30 Oppsummering og avslutning – Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

Seminaret er åpent for alle og gratis. Begrenset antall plasser.

Evt. bidrag til Naturbruksalliansens arbeid: VIPPS nr 573203.

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge. Alliansen jobber for at politikk og forvaltning skal vise respekt for de enkeltmennesker og lokalsamfunn som mister livskvalitet, næringsgrunnlag og rettigheter til samfunnets ønske om at utvalgte områder av landet tar belastningen. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus