Uvanlig barkbilleangrep i Vestfold
2. april 2019
Sommerjobb skogbruk
4. april 2019

Nå blir tilbudene på storviltjakt lagt ut

Over 1 000 jaktlag er med i kampen om elgjakt hos Statskog. Nå legges tilbudene ut.

Tall fra tidligere år viser at over 1 000 jaktlag søker elgjakt hos Statskog. Noen jaktfelt er mer populære enn andre. Blant de tilbudene som utlyses nå, lokker disse tradisjonelt mest.

Rostadalen i Målselv

Bangfjellet i Dividalen

Lønsdal i Junkerdalen

Rissedal i Sulitjelma

Svartvatn i Grane

Bangsjøen og Solum/Daltjønna i Bangdalen

Kampenhaug – Barlinddalen i Sølvverket

Fredriksetermarka i Nord-Fron

Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no. Jegerne søker via en lenke på selve tilbudet. Søknader må leveres inn i løpet av april. Gjennom vilkårlig trekning blir det klart tidlig i mai hvem som får tildelt jaktmulighetene.