Er du vår nye virkeskjøper i Rogaland og sør-Hordaland?
8. februar 2018
Rovdyrskader på sau mer enn halvert siste ti år
9. februar 2018

Næringsministeren på Sundvollen i dag: – Vi må gjøre det lønnsomt å investere i Norge

Interessen var stor, med så mange som 460 deltakere i den nye konferansehallen på Sundvolden hotell. Deltakerne ble møtt av store hogstmaskiner, bålpanner, rød løper og Hellbillies-sanger fra høyttalerne da de ankom.

Selv var Olav Bjella mest spent på hva den nye næringsministeren ville komme med.

– Vi håper han vil være mer konkret på hva han vil gjøre for skognæringen, sa Bjella til Ringerikes Blad før ministerens ankomst.

Han er godt fornøyd med Jeløya-erklæringen fra den nye regjeringen, der det blant annet er et mål at det skal avvirkes mer skog i Norge.

– Men det også viktig at vi nå får til et reelt grønt skifte og mer innenlands verdiskaping. I dag går mye tømmer til eksport, med de kostnadene det medfører, påpeker han.

Fremtiden er i skogen

Skognæringen skal være et viktig bein å stå på for Norge og norsk næringsliv, forsikret Torbjørn Røe Isaksen da han kom til Sundvollen.

– Det viktigste budskapet mitt i dag er at skognæringen har framtida for seg. Den er viktig og den kommer til å være det framover, de neste ti og de neste 100 årene. Det er store muligheter, sa ministeren.

– Hvordan vil du legge til rette for å få mer treforedlingsindustri til Norge?

– Det aller viktigste vi har gjort er å varsle at vi skal fjerne maskinskatten, som åpenbart har gjort det vanskelig å satse i denne næringen. Vi må gjøre det lønnsomt å investere i Norge, fastslår Røe Isaksen.

Han vil også øke bruken av tre som byggemateriale og satse på grønn industri. Og det skal legges til rette med skogsveier og tømmerkaier. Det lød som musikk i årene til styreleder Olav Breivik i Viken Skog:

– Jeg er glad du ser verdiene i Fastlands-Norge, sa Breivik etter statsrådens innlegg.

Som eier i Treklyngen venter Viken Skog på avklaring om det finske selskapet St1 vil bygge biodrivstoffanlegg på Follum. Avgjørelsen er ventet i løpet av 2018.

Må handle raskere

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er fornøyd med mye regjeringen har gjort. Men det er fortsatt en vei å gå, mener hun:

– Det som må til er forutsigbare rammebetingelser. Vi mener regjeringen har tatt flere steg i riktig retning, men det betyr ikke at vi ikke har en jobb å gjøre framover for å se at de gode intensjonene følges opp. Politikerne må raskere bidra til nye løsninger, fastslår hun.

Skogen Lund tror samarbeid er nøkkelen til økt verdiskaping. For eksempel mellom skognæring og havbruk.

– Hva er det viktigste som skal til for å få opp norsk treforedlingsindustri igjen?

– Da må vi klare å skape verdikjeder hvor vi tar ut lønnsomhet i flere ledd. Litt enkelt sagt; lage flere ting av tømmerstokken. Vi kan ikke satse på bare ett produkt. Derfor er samarbeid mellom flere aktører viktig, sier Skogen Lund.

Hun tror det vil åpne seg nye markedsmuligheter innen for eksempel bioenergi og bioemballasje.

– En annen enorm mulighet er å få mer fiskefôrproduksjon her i landet. Dette kan lages fra skogen, kanskje i samarbeid med havbruksnæringen, sier Skogen Lund.

Viktig møteplass

Blant innlederne på konferansen var også administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft og Hans Aasnæs, senior vice president i Umoe.

Tømmer og marked-konferansen arrangeres av skogeiersamvirket Viken Skog for tredje år på rad, denne gang i samarbeid med AT Skog.

– Dette er årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av skog og næringsutvikling. Skognæringen er en sentral del av det grønne skiftet, og en viktig næring som står for stor verdiskaping i Norge. Vi er opptatt av å sette dette på agendaen, sier kommunikasjonsleder Linda Camilla Strømsod i Viken skog.