Biogass for tungtransporten til våren
1. februar 2018
Byggebransjen velger fossile løsninger
1. februar 2018

Nei til ny jakt: Ny ulv, nye vurderinger

Det kom meldinger om flere ulver i både Julussa- og Osdalsområdet, men avdelingsdirektøren mener det foreløpig mangler dokumentasjon på det nøyaktige antallet ulver og hver enkelt dyrs opprinnelse.

Genetikken viktig

I brevet kommer det fram at Miljødirektoratet, gjennom sporinger og innsamlet DNA-materiale, har påvist fire individer i området. En av dem er en ny tilkommet ulv fra Juvbergsreviret. I tillegg er det gjort sporfunn av ytterligere to ulver man ikke kjenner opprinnelsen til.

– En grunn til at vi har behov for oppdatert kunnskap er at genetikken spiller en viktig rolle for ulvebestanden. Vi skal så langt det er mulig unngå felling av genetisk viktige individer.

Les også

– Det er snakk om mer enn to ulver

– I tillegg er det slik at det opprinnelige vedtaket var rettet mot de to ulveflokkene Julussa og Osdalen. At det nå tyder på at minst en ny ulv har vandret inn i området betyr at vi må gjøre en konkret vurdering også av dette, heter det i brevet.

Forstår ikke

– Stortinget har vedtatt å ta ut to ulveflokker. Så viser det seg altså at det er flere dyr i flokkene enn først antatt. Ved da å sette i gang dokumentasjon og registrering av disse siste ulvene før de eventuelt kan tas ut, er å peke nese til stortingsflertallet, sier tidligere stortingsrepresentant for Høyre og en av arkitektene for stortingsflertallets vedtak, Gunnar A. Gundersen.

Gundersen mener Klima- og miljødepartementets holdning og behandling er helt utrolig. Han mener registreringsmetodene er langt viktigere for miljøbyråkratene enn resultatet ute i naturen.

– Dette er et godt eksempel på et byråkrati som umulig kan ha fått med seg at de er blitt pålagt å holde bestanden innenfor et fastsatt mål og jeg mener at Stortinget må ta dette på alvor og ta tak i situasjonen, sier Gundersen.

Les også

Ulv skutt utenfor ulvesona i Grue