Pristopp på timmer även i Norge
7. desember 2018
Byrådet vil forby ulvejakt i Oslo-marka
8. desember 2018

NIBIO-rapport – Granbarkbillen – Registrering av bestandsstørrelsene i 2018

Årets varme og tørre sommer var gunstig for granbarkbillene. Likevel er det foreløpig ikke registrert […]

Ips typographus

Årets varme og tørre sommer var gunstig for granbarkbillene. Likevel er det foreløpig ikke registrert store billeskader på skogen. Værforholdene fremover vil påvirke risikoen for økte barkbilleangrep.

 

Granbarkbillen er det eneste insektet i Norge som angriper og dreper levende grantrær i stort omfang. Arten regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger.

 

– Tellinger viser økt antall granbarkbiller etter en svært varm og tørr sommer, forteller insektforsker Bjørn Økland ved NIBIO. På Sør- og Østlandet hadde de fleste fylkene en moderat økning i den gjennomsnittlige fangsten av barkbiller per felle. I Nord-Trøndelag og Nordland gikk nivået litt ned på grunn av kjølig og kaldt vær i juni, mens Sør-Trøndelag hadde landets største fangst av granbarkbiller i år, legger han til.

 

Observatører i flere fylker melder om tørkestressede trær, men foreløpig er det ikke funnet vesentlig økning i antall trær angrepet av barkbiller etter denne sommeren. Unntaket er lokale områder i Telemark, Vestfold og Østfold, der tørke og billeangrep sammen har gitt noen flere grupper døde trær enn normalt.

 

Vær og værfenomener påvirker risikoen for barkbilleangrep
Mange overvintrende barkbiller kombinert med trær som er svekket av tørkestress kan gi økt risiko for angrep på stående trær i årene som kommer.

– Det videre forløpet av værfenomener som stormfelling og tørkeperioder, vil avgjøre om det utvikler seg en barkbilleepidemi eller ikke, sier Økland.

 

– Tidligere studier viser at moderat tørkestress kan øke trærnes motstandskraft mot billeangrep. Under utbruddet på 1970-tallet var trolig kombinasjonen av flere år med kraftig tørke og store vindfellinger en forutsetning for den omfattende epidemien.

 

Sørlig barkbille på vei nordover
En nær slektning av granbarkbillen har spredd seg raskt mot Skandinavia. Arten kalles Ips ambitinus, og bidrar til barkbilleherjinger på gran i Sentral- og Sør Europa. Den finnes nå nær grensen til Norge og er en kandidat for overvåking.

 

Rapporten kan leses her: NIBIO_RAPPORT_2018_4_153