NORSKOG søker skogkonsulent
7. januar 2019
Program og informasjon – Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak
7. januar 2019

NOAH tapte ulvesak – byfogden stopper ikke jakt i Slettås

Oslo Byfogdembede kom til at departementet har tolket loven riktig i saken om lisensjakt i Trysil.

Del

[Artikkelen blir oppdatert]

Konklusjonen fra Byfogden i Oslo kom mandag.

Dyrevernorganisasjonen NOAH gikk i romjula til sak mot staten etter at Klima- og miljødepartementet i midten av desember ga klarsignal til at tre ulver i Slettås-reviret i Trysil kunne skytes og dermed også den første lisensjakta på ulv innenfor ulvesonen etter at den ble opprettet i 2004.

Torsdag møtte NOAH på den ene siden og departementet samt partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning på den andre hos Byfogden i Oslo. Tema var hvorvidt jakta på Slettås-ulvene skulle stanses i påvente av rettslig behandling av NOAHs påstand om at Slettås-jakta er i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bern-konvensjonen.

Vedtak fra i sommer

Behandlingen hos Byfogden fant sted etter at lederparet i reviret allerede var skutt første nyttårsdag, mindre enn to timer etter jaktstart. Det er mulig at det finnes en tredje ulv i Slettås, men den har ingen sett spor av på lenge. NOAH har tydelig kommunisert sin skuffelse over at jakta i Trysil fikk holde fram.

Departementets vedtak fra desember var avslutningen av en prosess som begynte i juni, da rovviltnemndene for Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold for sin del vedtok at til sammen tre flokker innenfor ulvesonen skulle kunne elimineres : Slettås, Mangen og Hobøl.

Departementet kom i sitt vedtak fram til at det ikke fantes hjemmel i lovverket til å tillate å skyte Mangen- og Hobøl-ulvene. Vedtaket har vært gjenstand for kritikk både fra aktører som ønsker å ta ut mer enn tre flokker innenfor sonene, fra dem som vil ta ut de tre flokkene som nemndene gikk inn for og fra aktører som ikke ønsker noen felling overhodet.

Grunnlovsstridig, ifølge NOAH

Da saken var oppe hos Byfogden i forrige uke, rettet NOAHs advokat Mads Andenæs kraftig kritikk mot departementets vedtak om å tillate lisensjakt på Slettåsflokken.

Andenes argumenterte blant annet for at enhver reduksjon av ulvestammen innenfor ulvesonen er i strid med Grunnlovens paragraf 112. Et annet argument som Andenæs la stor vekt på var at departementet burde ha vurdert andre alternativer enn å skyte Slettås-ulvene.

– Departementet har ikke i det hele tatt behandlet spørsmålet om det finnes andre alternativer enn lisensfelling, sa Andenæs.

Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig uttalte i sitt innlegg torsdag blant annet at det var unødvendig å bruke tid på spørsmålet om ulvejakten er grunnlovsstridig.

– Så lenge lisensjakta innfrir naturmangfoldloven, så innfrir den også Grunnloven. Det Grunnloven derimot forhindrer, er en politikk som tar sikte på å utrydde arter fra norsk natur, sa Stenwig.

Del