Ny giv i Velg Skog
8. januar 2019
Fra skov til skørt
8. januar 2019

Norge først ut: Forbyr salg av biodrivstoff med palmeolje fra 2020

Det har vært en het potet i norsk politikk: Biodrivstoff skulle kutte norske klimagassutslipp, men har i stedet ført til økte utslipp, mener kritikere. Årsaken er den store andelen palmeolje i norsk biodrivstoff, et råstoff som ødelegger regnskogen.

Men nå skal det bli slutt på palmeoljen. For før jul ble Stortinget enige om å fase ut all palmeolje i norsk biodrivstoff innen 2020. Det er mindre enn ett år til.

– Dette var det viktigste vi fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene med regjeringen i høst, sier KrFs miljøpolitiske talsperson, Tore Storehaug, til TU.no. Han stiller seg undrende til at saken ikke ble omtalt av norske medier før jul.

Også Regnskogfondet ønsker vedtaket velkommen:

– Ja, dette er vi veldig fornøyd med. Vi har jobbet for å få det bort tidligere også. Men om det faktisk blir gjennomført nå, er det veldig bra, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Også SV har jobbet lenge for et palmeoljeforbud:

– Vedtaket kan skape internasjonale ringvirkninger og sånn sett er dette veldig bra, selv om vi skulle hatt det på plass før, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Sandberg i Indonesia: Forsikret om at palmeoljeforbudet ikke blir innført

Krav fra Stortinget

Det var KrF som frontet kravet om forbud mot palmeolje i budsjettforhandlingene, og i finansinnstillingen fikk de gjennomslag. Vedtaket pålegger regjeringen å «utforme et helhetlig forslag til virkemidler og avgifter i biodrivstoffpolitikken for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko».

– Biodrivstoff med høy avskogingsrisiko er bare en annen måte å skrive palmeolje på, sier Ranum i Regnskogfondet. Han sier formuleringen er valgt for ikke å provosere Indonesia og andre store land som produserer palmeolje.

– Men i praksis er det et forbud mot palmeolje. I alle rapporter EU og andre land bruker for å beregne utslipp fra ulike typer råstoff, er palmeolje regnet som en versting, fastslår han.

Tore Storhaug i KrF bekrefter:

– Ja. Vedtaket er utformet teknologinøytralt for å legge seg nært måten EU formulerer det på. Men det mest nærliggende eksempelet på drivstoff som ødelegger regnskog, er selvfølgelig palmeolje, sier han.

– EU har gjort liknende vedtak om å fase ut regnskogsskadelig drivstoff innen 2030. Men nå går vi ti år foran dem. Dette legger oss helt i forkant av å få slutt på ødeleggelse av regnskog, sier Storhaug.