Skogforum i Oslo: – om skog og klima på Youtube
2. oktober 2019
Kontroll av skogplantefelt ved hjelp av drone
4. oktober 2019

Norske Skog drar inn 700 millioner netto fra salg av fabrikk i Australia

Norske Skog selger fabrikk i Australia og ser dermed økt sikkerhet for attraktive utbytter.

Norske Skog har kunngjort at papirfabrikken i Albury i Australia selges og stenges.

Den kjøpes av det australske emballasjeselskapet Visy for en pris på 85 millioner australske dollar.

Det tilsvarer rundt 520 millioner kroner.

Gevinsten som vil bli bokført fra selve fabrikksalget, blir derimot begrenset.

Økt sjanse for utbytter

Inkludert proveny fra realisasjon av relaterte eiendeler, som energi- og vannrettigheter, utgjør salgsvederlaget imidlertid totalt cirka 920 millioner kroner.

Etter betaling av rundt 215 millioner kroner i sluttvederlag til ansatte og transaksjonskostnader, vil skogindustrikonsernet sitte igjen med cirka 700 millioner kroner netto fra Albury-salget.

Nettoprovenyet fra transaksjonen ventes å redusere Norske Skogs pro-forma netto rentebærende gjeld pr. 30. juni 2019 til cirka 250 millioner kroner.

«Salget og nettoprovenyet fra transaksjonene vil ytterligere styrke konsernets underliggende drift, balanse og finansielle stilling, og dermed økt sikkerhet for attraktive utbytter i de kommende årene», heter det fra Norske Skog.

Positiv effekt på driften

Albury-salget inngår i Norske Skogs strategi om å optimalisere sin fabrikkportefølje.

«Stengningen av avispapirproduksjonen ved Albury adresserer den betydelige ubalansen mellom produksjonskapasitet og etterspørsel for avispapir i Australasia, og frigjør Albury som en ideell kandidat for konvertering til emballasjeprodukter», sier Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt i meldingen.

Albury-anlegget stopper produksjonen av avispapir i løpet av desember, opplyses det. Fabrikken har i dag en produksjonskapasitet på 265.000 tonn avispapir pr. år, og omsatte i fjor for én milliard kroner. Den har produsert siden 1981.

Norske Skog venter at stengningen av fabrikken vil gi en positiv effekt i driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) på 80 millioner kroner neste år, ettersom leveransene fra selskapets andre anlegg i regionen blir optimalisert.

Dessuten vil eksporten til asiatiske lavmarginsmarkeder gå betydelig ned som følge av Albury-beslutningen.

Norske Skog har også fabrikker ved Boyer på Tasmania og ved Tasman på New Zealand.