Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen 
16. juni 2020
INNSIKT Marked nr. 3-20
17. juni 2020

Norske Skog investerer milliarder i satsing på fornybar emballasje

Selskapet skal omgjøre to avispapirmaskiner til produksjon av bølgepapp basert på returpapir, i tråd med selskapets strategi om å bevege seg inn i markeder med høye marginer og vekst.

 

Maskinene på Golbey og Bruck vil introdusere 765.000 tonn med konkurransedyktig bølgepappkapasitet for å møte den økende etterspørselen etter fornybar emballasje, skriver Norske Skog.

«Dette er en milepæl for Norske Skog på veien mot å bli en ledende europeisk emballasjeprodusent gjennom konvertering av publikasjonspapirkapasitet», sier styreleder John Chiang, som også representerer den største aksjonæren Oceanwood, i meldingen.