Klimaendringer gir fare for økte skogskader i fremtiden
9. november 2017
Bruer til besvær
10. november 2017

Norske Skogindustrier lar fristen gå ut

Styret i Norske Skogindustrier har ennå ikke fått flertall blant långiverne i alle sine obligasjonslån for sitt forslag til finansiell restrukturering.

I en børsmelding fredag ettermiddag opplyser imidlertid styret at de er i hva de kaller meningsfull dialog med eierne av et sikret lån på 100 millioner euro og et usikret obligasjonslån med forfall i 2115.

I disse lånene har styret så langt ikke fått tilstrekkelig flertall for sitt forslag til løsning.

Styret skriver at de, dersom de kommer til enighet med de siste gjenstridige långiverne, formelt må legge frem et nytt forslag til løsning.

Derfor utsetter de ikke fristen, men varsler altså i stedet et mulig nytt forslag som långiverne må stemme over, skriver E24.no.

DN: Sveaas ber næringsministeren om inntil 140 millioner i året

Omgjør gjeld til aksjer

Det siste offentliggjorte forslaget til refinansiering innebærer at omlag seks av ni milliarder kroner i gjeld omgjøres til aksjer.

Den skulle gi de sikrede kreditorene en eierandel på 90,75 prosent, de usikrede kreditorene.

Styret skriver i børsmeldingen fredag ettermiddag at et eventuelt nytt forslag ikke vil avvike vesentlig fra det forrige forslag som var fremforhandlet med representanter både for de sikrede og usikrede kreditorene.

Norske Skog varsler om gjeldsløsing

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA uttrykk for at han er fornøyd med at styret nå har en meningsfull prosess mot en løsning sammen med hovedeierne i de to lånene som til nå ikke har villet akseptere forslaget.

– Vi er fortsatt optimister med hensyn til å få en frivillig løsning og at de siste bitene i denne lange prosessen vil falle på plass, sier Sveaas i børsmeldingen.

Han sier styret håper å kunne legge frem et nytt forslag snart, men tidfester ikke nærmere når forslaget eventuelt vil komme.

Mange utsettelser

Norske Skogindustrier startet formelt i begynnelsen av juni en prosess for å få til en frivillig refinansiering av selskapet.

Etter flere runder uten at de klarte å komme frem til enighet kjøpte Sveaas seg opp som ny hovedaksjonær i selskapet.

Disse aktørene kan avgjøre Norske Skogs skjebne

Han kjøpte forøvrig en stor del av aksjene fra Blackstone-fondet GSO som tidligere var hovedaksjonær i Norske Skogindustrier. GSO er nå hovedeier i det sikrede lånet på 100 millioner euro og har foreløpig satt foten ned for styrets forslag.

Etter at Sveaas ble hovedaksjonær ble han valgt til ny styreleder og det nye styret kom med et nytt forslag til refinansiering 18. september.

Det er dette forslaget som har blitt justert etter mange forhandlingsrunder og, hvis man anser dagens melding som en utsettelse, ti utsettelser.

Kommentarer

0 kommentarer