Oro för höga kostnader vid certifiering
12. desember 2017
Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd
12. desember 2017

– Ny byggavfallsplan gir nye muligheter for treindustrien

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall for 2017 til 2020 er nå klar. To viktige punkter i planen er avfallsminimering og materialgjenvinning.

– Hovedmålet i planperioden er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering, sier leder av NHP-nettverket Rannveig Ravnanger Landet fra BNL til treindustrien.no.

Treindustrien.no skriver at tre som materiale har mange fordeler og er en viktig del av løsningen i sirkulærøkonomien. Tre er i seg selv et sirkulært materiale, så lenge råvaren kommer fra bærekraftig skogbruk slik den gjør her. I Norge er hogsten langt lavere enn årlig tilvekst i skogen. Tre er et lett og fleksibelt materiale, og dette gir muligheter for gode løsninger både når det gjelder nybygg og på rehabiliteringsmarkedet.

Treindustrien vil følge opp arbeidet for å nå målene planen har satt, og nye løsninger for gjenvinning av trevirke vil være en del av dette. Her ligger det nye forretningsmuligheter for norsk treindustri, skriver Treindustrien.

De tre delmålene i NHP4 er:

Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter

Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020

Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging.

På siden byggemiljø er mer informasjon om NHP-nettverkets arbeid og