Spolarvätska får ny kostym av kartong
14. oktober 2019
Se, de bygger skikkelig skogsbilvei
14. oktober 2019

Nya mångmiljoninvesteringen klar vid Fiskarheden: «Man kan aldrig slappna av och luta sig tillbaka»

Det nya timmerintaget vid Fiskarhedens sågverk är taget i drift. En investering på 50 miljoner kronor. – Det nya klarar i varje fall 350 000 kubikmeter och är helt automatiserat, så alla stockar går in i sågen med toppändan, berättar Olle Larsson, Fiskarheden.

Med nya timmerintaget kommer stockarna in i sågen med toppändan, helt automatiskt.

Det gamla timmerintaget var manuellt styrt, vilket innebar att hälften av alla stockar skulle vändas med en timmerkran för att stockarna skulle gå in i sågen med toppändan. Detta sköttes av personal som cirkulerade runt på lite olika jobb på sågen. När detta byggdes 1976 var kapaciteten att man skulle kunna lägga timmer rätt för att kunna såga 20000 kubikmeter färdig virke om året.

– Det är länge sedan vi sågade det och anläggningen har modifierats genom åren och de som körde timmerkranen förfinade sin teknik till det optimala, berättar Olle Larsson.

Olle Larsson, Fiskarheden, är övertygad om att det inte går att slappna av och tro att man inte behöver investera, den som gör det är snart utkonkurrerad.

Så behovet att kunna öka kapaciteten har varit stor under många år och för att klara det hela har de haft flera timmerkranar liggande som var renoverade och som kunde bytas med förhållandevis snabba moment.

– De höll inte så länge och det går inte att renovera dem i det oändliga, så jag vet inte hur många kranar vi förbrukat genom åren, men en uppsättning höll kanske ett år eller liknande, funderar Olle Larsson.

Under sommaren påbörjade byggandet av det nya automatiska timmerintaget och intrimningen har skett under hösten. Nu sorteras stockarna så de kommer med rätt ände in i sågen och därmed har allt blivit automatiskt och sköts från manöverrummet i själva såghuset.