Vi er avhengige av å ansette de beste hodene!
12. juni 2020
Infrastruktur for arealbasert reiseliv
16. juni 2020

Nye bestemmelser om bålforbud

Det generelle bålforbudet i skog og utmark i tidsrommet 15. april til 15. september gjelder fortsatt med de unntakene som er gitt i forskriftens § 3. Men paragrafen er nå utvidet med bestemmelser som gir kommunene større frihet.

 

Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Forbudet skal avgrenses geografisk til hele kommunen eller områder i kommunen. Forbudet skal også avgrenses tidsmessig for en periode på maksimalt 60 dager.

 

Forbudet skal oppheves så snart brannfaren eller de ekstraordinære forholdene er over. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningslovens § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c. Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.   

 

 

Kilde: www.brannvernforeningen.no