Vil overføre giganteiendom til nytt selskap
14. februar 2019
Villsvin til besvær
15. februar 2019

Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

Snittet for de 17 400 skogeierne som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2017, var økt til 44 000 kroner. Men i løpet av to år har det blitt 3 600 færre personer med positiv næringsinntekt fra skogbruk. En del av nedgangen skyldes endrede skatteregler.

Til sammen var næringsinntekta fra skogbruk for de personlige skogeierne og deres ektefeller og samboere 841 millioner kroner i 2017, som er en nedgang på 10 prosent fra 2016. Statistikken over skoginntekter fra 2017 viser at 1 500 skogeiere hadde en inntekt fra skogbruk på over 100 000 kroner, mens fire av fem havnet under 50 000 kroner. 50 personlige skogeiere hentet ut over 1 million kroner hver.

Figur 1. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt. Fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2017

Created with Highcharts 6.0.7 Last ned/skriv ut Figur 1. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt. Fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2017 Figur 1. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt. Fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2017 25-99 dekar 100 – 249 dekar 250 – 499 dekar 500 – 999 dekar 1000 – 1999 dekar 2000 – 4999 dekar 5000 – 19999 dekar 20000 dekar og mer 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 Kilde: Skogeiernes inntekt, Statistisk sentralbyrå.

Figur 1. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt. Fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2017

Produktivt skogareal Næringsinntekt skogbruk, kroner

25-99 dekar 21000

100 – 249 dekar 22000

250 – 499 dekar 35000

500 – 999 dekar 39000

1000 – 1999 dekar 50000

2000 – 4999 dekar 83000

5000 – 19999 dekar 182000

20000 dekar og mer 448000

Færre skogeiendommer regnes som næringsvirksomhet

En av grunnene til at stadig færre personlige skogeiere har positiv skoginntekt, er at flere små skogeiendommer ikke lenger blir regnet som næringsvirksomheter etter at det kom nye regler i 2016.

Dessuten viser antall skogeiendommer med salgsavvirkning i løpet av ett år samme nedadgående trend: Skogeierne hogger sjeldnere, og kvantumet er større når de først hogger. Innføringen av tømmerkonto som erstatning for gjennomsnittsligning fra og med 2017 vil også kunne påvirke de årlig skattbare næringsinntektene fra skog.

Større bruttoinntekt

Skogeierne med positiv skoginntekt hadde i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 723 000 kroner i 2017. Det er 8 prosent mer enn året før. De betalte i snitt 186 000 kroner i skatt.

Figur 2. Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2017

Created with Highcharts 6.0.7 Last ned/skriv ut Figur 2. Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2017 Figur 2. Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2017 Personinntekt lønn 38 % Personinntekt lønn 38 % Personinntekt pensjoner 10 % Personinntekt pensjoner 10 % Personinntekt pensjoner 10 % Næringsinntekt skogbruk 6 % Næringsinntekt skogbruk 6 % Næringsinntekt skogbruk 6 % Annnen næringsinntekt 33 % Annnen næringsinntekt 33 % Annnen næringsinntekt 33 % Andre inntekter 13 % Andre inntekter 13 % Kilde: Skogeiernes inntekt, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2. Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2017

Inntekt

Personinntekt lønn 38 % 277000

Personinntekt pensjoner 10 % 72000

Næringsinntekt skogbruk 6 % 44000

Annnen næringsinntekt 33 % 236000

Andre inntekter 13% 94000