Digitalt medlemsmøte om nye EU-regler, rassikring og tømmermarkedet
30. september 2021
Lav mva-sats økes til 12 % 1. oktober 2021
1. oktober 2021

Økt risiko for barkbilleutbrudd etter tørr sommer

Ips typographus

Vestfold og Telemark er mest utsatt

Landbruksdirektoratet ba i sommer om ukentlige situasjonsrapporter fra statsforvalterne i Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Innlandet. Det ble gitt risikovarsel til disse fylkene i slutten av juni som følge av til dels store mengder biller lokalt i fellene. Rapporteringen ble senere forlenget frem til høstferien.

 

Overvåkingen har så langt avdekket at Vestfold og Telemark er mest utsatt for skader som følge av barkbilleangrep i sommer. Det er trolig også en del skader i Oslo og Viken og noe i Innlandet. Landbruksdirektoratet har fått lite skader rapportert fra Agder.

 

Angriper svekket skog

Barkbiller angriper hovedsakelig svekket skog. De angrepene som er observert kan være et resultat av at skogen har blitt svekket av tørkeskader etter en varm og tørr sommer.

 

Hvis man ikke følger med og barkbillepopulasjonene blir svært høye, kan barkbillene også angripe frisk granskog. Da kan man komme inn i en vond sirkel hvor barkbillepopulasjonene øker.

 

Les hele saken hos Landbruksdirektoratet her.