Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen
20. mai 2020
Er dette fornuftig bruk av skattebetalernes penger?
22. mai 2020

Ola Hauge får likevel konsesjon på Staur gård

Staur Gård i Stange. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Det skriver Stange Avisa. Grunne til at det konsesjonen nå blir godkjent er at Høyres Kirsti Berge har snudd, og har gitt sin stemme for å gi konsesjon.

Konsesjonen ble i utgangspunktet avslått på grunn av den høye prisen på 61 millioner.

 

17 millioner over takst

Det er Oslo-advokaten Ola Haugen som kjøpe gården fra Landbruks- og matdepartementet i desember i fjor. Han ba om å få drive gården, men ønsket ikke å bo på gården.

Lokale bønder var med i budkampen, men nådde ikke opp, etter at kjøpesummen til slutt endte 17 millioner kroner over takst.

 

Vilkåret for å få konsesjon er at «den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling».

 

Søknaden om konsesjon ble sendt kommunen i februar. Der skrev advokaten at han forsto at boplikt normalt blir stilt som vilkår for konsesjon ved kjøp av landbrukseiendommer.

 

 

Forsøksgård

I søknaden forsvarte han også kjøpsprisen.

«Det ble fra statens side gitt beskjed om at bud under takst ikke ville bli akseptert, og at en forventet at prisen ville bli høyere. Hovedårsaken til at jeg kan forsvare å betale en kjøpssum som ligger 17 millioner over taksten, er at jeg ser et vesentlig inntektspotensial i gjestevirksomheten», skrev han.

Gården blir i dag brukt som forsøksgård, med kombinasjon av gjestegårdsvirksomhet. Det er Norsk Sau og Geit, storfeorganisasjonen Tyr og jord- og hagebruksselskapet Graminor som i dag driver med forsøk på gården.

Kontrakten med disse selskapene fortsetter videre etter salget.

På gården er det 826 dekar fulldyrket mark og nesten 11 dekar skog. Driften på gården er konvensjonell og drives av Staur Gård AS.

 

 

Kilde: www.nationen.no