Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite
22. oktober 2019
Satser kraftig på grønn energi
24. oktober 2019

Omfattande virkesimport från Norge

Sverige importerar över 2 miljoner kubikmeter timmer och massaved per år från Norge.

Den norska exporten av massaved till Sverige är omfattande.

Enligt Skogsforum har Norge exporterat i genomsnitt drygt 2,5 miljoner m3fub massaved till Sverige varje år sedan 2006. Skogsaktuellt har inte lyckats bekräfta dessa siffror

Klart är i alla fall att Sverige så sent som 2016 var det utan konkurrens största exportlandet för såväl norskt sågtimmer som massaved. Enligt siffror från Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sålde Norge det året drygt 1,93 miljoner kubikmeter barr- och lövmassaved till Sverige, vilket var nästan fem gånger så mycket som landet sålde till Tyskland.

Den norska exporten av sågtimmer till Sverige är betydligt mindre omfattande, men landade 2016 ändå på drygt 587 000 kubikmeter.

Återspeglar sig då svenska virkesköpares stora aptit på norskt virke i priserna här hemma?

Eftersläpningen på prisstatistiken för de genomsnittliga virkespriserna i Sverige som Skogsstyrelsen redovisar har en betydligt större eftersläpning än motsvarande prisstatistik i Norge, vilket gör en exakt jämförelse omöjlig. Genom att jämföra genomsnittspriser på granmassaved går det dock att få fram en grov prisbild. Så här gjorde vi:

Genomsnittspriset för granmassaved i hela Sverige under andra kvartalet 2019 var enligt

Skogsstyrelsens prisstatistik 353 kr/m3fub.

Genomsnittspriset för granmassaved i hela Norge under andra kvartalet 2019 var enligt

Statistisk Sentralbyrå 353 norska kronor.

Omräknat till svenska kronor (enligt

Riksbankens genomsnittliga valutakurs för 2:a kvartalet 2019 ) blir det drygt 385 kr/m3. Observera att den norska siffran inte anger om det är m3fub eller m3fpb.