Starter prøveprosjekt for 74 tonn tømmertransport
24. februar 2020
Skogvern i Sør-Norge prioriteres framover
25. februar 2020

Oppdrag om lage verneforslag

Oppdraget kommer fra Miljødirektoratet, som understreker at det skal legges til rette for en åpen og inkluderende saksbehandling som sikrer at verneforslaget blir utredet i tråd med de krav som er satt i utredningsinstruksen.

– Vi er godt kjent med Østmarkas betydning for befolkningen, blant annet som et svært viktig og mye brukt friluftsområde. Vårt hovedfokus nå og en tid fremover, er å møte både kommuner, organisasjoner og andre interesserte. Dette gjør vi fordi vi ønsker å legge opp til en bred ekstern medvirkning i denne prosessen og for å skape et solid kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth i klima og miljøvernavdelingen.

 

Føringer fra direktoratet
I selve oppdragsbrevet finner du føringene fra direktoratet. Her kan man også se de føringene som foreløpig er satt for denne prosessen. Lurer du på hvordan slike verneprosesser gjennomføres, så kan du se på veilederen.

 

Formell prosess og milepæler
Fylkesmannen i Oslo og Viken vil etter hvert også melde en formell oppstart av verneprosessen. Da inviteres alle som kan ha informasjon eller ønsker knyttet til verneprosessen, til å komme med skriftlige innspill. Disse vil følge prosessen videre.

 

 

Kilde: www.fylkesmannen.no