Ikke skvis ut den lille industrien vi har
5. oktober 2018
Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!
5. oktober 2018

Øvelsen Trident Juncture – grunneiere og evt. skader

Øvelsen nærmer seg og militære styrker har kommet og flere er på vei til øvingsområdene. Vi minner om gode råd til grunneiere i forbindelse med øvelsen og eventuelle skader og erstatning

Før øvelsen begynner: Dokumenter med bilde. Ta bilde i forkant av øvelsen der det kan bli skader; veier, skogsbilveier, grøfter, stikkrenner og evt. bygninger i utmark der det kan bli setningsskader. Kjør gjerne sakte med kamera på veier som kan bli skadet.

Dokumentasjon av avlingsnivå før og etter øvelsen

Dokumenter skader best mulig og så raskt som mulig

Meld fra om eventuelle skader så raskt som mulig til:

Tlf: 400 38 526

Viktig: Ikke start reparasjoner før skaden er registrert

Unngå konflikt med operative militære styrker! Ta kontakt med miljøvernoffiser på telefonnummeret eller e-postadressa nevnt ovenfor.

Grunneiere kan si nei til kjøring på innmark. Om grunneier samtykker til kjøring, bør det presiseres at eventuell skade skal erstattes.