– Stoler ikke på nemndene og bryter rovdyrforliket
17. desember 2018
Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget
17. desember 2018

Planlegger 2.000 boliger på Fossum: Satser på å bygge hus i tre

Godseier Carl Otto Løvenskiold vil bruke massivtre når industrifeltet på Fossum forvandles til boligfelt.

– Løvenskiold har gjennom sine snart 370 år lange historie alltid vært sterkt knyttet til skogbruk og treindustrien. Massivtre er en bærekraftig byggemetode som krever lite energi og medfører lave utslipp av CO2 sammenlignet med andre byggematerialer, sier administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom, Jens Jalland.

Løvenskiold har arbeidet tett med Asplan Viak i Bærum om byggeprosjektet på Fossum.

– Vår ambisjon videre er å knytte til oss de beste miljøene fra treindustrien for å se på hvordan vi kan utvikle dette til et storskalaprosjekt. Gjennom en utbygging av Fossum Bruk med massivtre vil vi utfordre og utvikle treindustrien i Norge, sier Jalland.

LES OGSÅ: Ruter advarer mot Fossum-utbygging på grunn av buss-trøbbel

Saken fortsetter under faktaboksen:

Utbygging på Fossum

Fossum er et industri- og boligstrøk langs Lysakerelven opp mot Bogstadvannet.

Løvenskiold og Obos ønsker å bygge 2.000 boliger på den gamle industritomten til Fossum bruk.

Før boligutbyggingen kan starte skal følgende være opparbeidet:

Utvidet gang- og sykkelvei i Fossumveien, støyskjerm langs Fossumveien, rundkjøring i Griniveien og Fossumveien og kollektivfelt i Griniveien og Fossumveien.

Fra første bolig skal følgende være på plass: Barneskole, barnehage, park/grøntareal/bekkeløp og et dagligvaretilbud.

400 av boligene skal ha en størrelse på 40-60 vkm. Ellers skal det være varierte boligtyper og størrelser som småhusbebyggelse, rekke- og kjedehus.

Det gamle industrifeltet, som ligger klemt mellom marka og Bogstadvannet, skal forvandles til et miljøvennlig boligfelt med barnehager, skole og et dagligvaretilbud. På sikt skal det også bygges et bo- og behandlingssenter som det er satt av plass til tett inntil det nye boligområdet.

– Sammen med Obos skal det skapes et bomiljø som passer for alle, uavhengig av livsfase. Det skal bygges et betydelig antall mindre leiligheter som gjør inngangsbilletten for unge og førstegangsetablerere overkommelig, sier Jens Jalland.

Saken fortsetter under bildet:

Vil ha maks 1.000 boliger

Det haglet med innsigelser og protester da de første byggeplanene for Fossum Bruk ble lagt frem for tre år siden.

Spesielt planene om å bygge ned dyrkede Smiejordet med skole, barnehage, parkeringsplass og idrettsanlegg vakte harme. Mange var også bekymret for trafikken og kollektivløsningene til og fra boligområdet.

Eget kollektivfelt vil bli bygget langs Fossumveien, og Ruter planlegger åtte bussavganger i timen.

– Ved å legge skole, barnehager og dagligvarebutikker inne på området vil det bli mindre behov for av bil til og fra, hevder Jalland.

– Våre innvendinger til planforslaget knytter seg til utnyttelsesgraden og trafikken som vil bli generert av utbyggingen. Vi mener at utbyggingen er altfor omfattende og ikke tilpasset de spesielle omgivelsene på Fossum. Omgivelsene vil bli kraftig forringet med fem etasjers blokker som nærmeste naboer. Vi foreslår maks fire etasjer og 1.000 boenheter, sier Steinar Skoglund i Fossum Naboutvalg.

– Forslagene vi presenterte i 2015 var ikke gode nok. Nå har vi tatt med oss råd fra naboer og myndigheter som vil skape et bedre område. For tre år siden sa vel og Naturvernforbundet at de ikke ønsket utbygging i det hele tatt, nå sier de det er ok med 1.000 boliger, sier Jalland.

LES OGSÅ: Angriper Høyres utbyggingspolitikk i Bærum: – Grønn vingling

Gjør om skog til dyrkbar mark

Halvparten av Smiejordet skal fremdeles brukes til idrett, men Løvenskiold må skaffe erstatningsjord til dyrket jord som går tapt.

– Vi vil bryte opp skog og gjøre om det til dyrkbar mark. Dette har vi blant annet gjort i Hakadal. Jorden som ligger på Smiejordet vil bli flyttet og opparbeidet. Hvor dette nye jordet skal ligge er ennå ikke bestemt, men vi har mye skog å ta av i Bærum. Stedet vi finne frem til i samarbeid med Bærum kommune, sier Jalland.

Ennå ligger en utbygging langt frem i tid. Før noen kan flytte inn på området skal det bygges skole og barnehager, den vil trolig ikke bli bygget før en gang mellom 2030 og 2036. Det betyr at en detaljplanlegging av området trolig ikke blir satt i gang før om 10–15 år.

DEBATTEN OM FOSSUMUTBYGGINGEN:

Smiejordet og erstatningsarealet

Ny kamp for Fossum

Vekst og vern i Bærum

Boligbygging i Bærum

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev