Fersk fylkesmann med grønne ambisjoner
25. februar 2019
Planterekord for Statskog
25. februar 2019

Planterekord i Statskog

Statskog satte 2,2 millioner skogplanter i jorda i 2018. Det er hundre tusen planter mer enn året før.

Pressemelding

Allerede i 2016 passerte statsforetaket to millioner planter. Nå er ny rekord satt med 2,2 millioner i 2018.

– Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Men da er plantingen avgjørende, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Planting er hovedtiltaket etter hogst og skjer vanligvis om våren og høsten. Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. Plantene stammer fra norske planteskoler.

– Aktivt skogbruk gir bærekraftig verdiskapning i store deler av landet, og er et godt klimatiltak, sier Skillingstad.

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Verne- og miljøhensyn gjør at kun noe under halvparten av den produktive skogen drives. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge

Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre. Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.