NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?
19. mars 2021
Stort engasjement på webinar om eiendomsretten
23. mars 2021

Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken?

 

 

Skogbruket i Norge setter hvert år ut et betydelig antall nye planter og i fjor ble det nesten 45 millioner. Det meste av plantearbeidet skjer om våren og i år er det bestilt omtrent 30 millioner planter for levering i perioden mars til juli. Skogplanting er arbeid som i veldig stor grad utføres ved hjelp av utenlandsk arbeidskraft og i et normalt år er mer enn 600 utenlandske arbeidere i sving med plantespett. I år blir det ikke slik på grunn av de sterke reiserestriksjonene og kravene til karantene. 

 

Plantene som er bestilt hos planteskolene har ingen alternativ anvendelse og det er ikke mulig å bruke dem på et senere tidspunkt, for eksempel til høsten dersom korona-situasjonen er annerledes da. De utenlandske skogplanterne er profesjonell arbeidskraft med lang erfaring og meget høy effektivitet. Dersom det planlagte arbeidet skal utføres med norsk arbeidskraft, er det med tanke på behov for opplæring og forventet arbeidstempo trolig behov for rundt 1000 personer.  

 

I år er vi derfor avhengig av at flest mulig skogeiere gjennomfører planting på egen eiendom. I tillegg håper vi skogeierne kan bidra med å få tak i og organisere norsk arbeidskraft. I f.eks. det norske frilufts­folket burde det være mulig å finne motiverte folk som liker seg ute og vil bidra til å plante.

 

NORSKOG arbeider nå intenst mot myndighetene for å skaffe midler til å dekke noe av merkostnadene som oppstår som følge av situasjonen. Dette innebærer dialog med Landbruks­- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om tilskuddsmidler, og dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om bruk av folk fra NAV-systemet.

Plantene som skal ut i løpet av våren er svært viktige for langsiktig skogproduksjon og karbonbinding, og NORSKOG setter inn alle ressurser for å få plantene i bakken til en kostnad som kan aksepteres. Det er nødvendig med friske tilskuddsmidler for å få til dette, og ikke som i fjor da det ble omdisponert midler fra andre skogkulturposter i tilskuddsbudsjettet. Ekstra midler kan enkelt distribueres gjennom eksisterende ordninger.