#Motkultur Party uten ryddegjeng
18. februar 2019
Kina og India leder an i forgrønningen av jorda
18. februar 2019

Presisjonsskogbruk kan redusere råteskader i skog

Soppen rotkjuke tar knekken på hvert femte norske grantre og fører til enorme tap for skogbransjen. Digitale data fra hogstmaskiner, satellitter, fly og droner kan bidra til å hindre smittespredning.

Granrotkjuke ( Heterobasidion parviporum) er en sopp som strekker seg opp fra rotsystemet og videre opp i stammen. Grana kan se helt frisk ut på utsiden, men soppen lever godt i kjerneveden på innsiden, og treet kan holde seg i live i mange tiår.

– Når man kommer til slutthogst, som skjer ca. hvert 80-100 år for et granbestand, da er omtrent hvert femte norske grantre råttent, sier seniorforsker Ari Hietala.

Tapene er dramatiske. Rotkjuke påfører det norske skogbruket økonomisk tap og en verdireduksjon tilsvarende over 100 millioner kroner hvert år. Det samlede tapet for Europas skogeiere er 7,5 milliarder kroner. Basert på det vi vet om soppens spredning og fremtidig klima, er det all grunn til å forvente at skadeomfanget kommer til å øke med mindre næringen og skogeierne investerer mer i forebyggende tiltak. Kvalitetsvirke er fremtidens krav, det er vanskelig å se at det skulle bli mer etterspørsel etter råtten ved.

– De dårlige tømmerstokkene sorteres i en egen haug. Slike trær kan bare gå til biovarme, eller brukes til å lage papirmasse hvis de ikke har for mye råte, forklarer Hietala.