Landets største skogoppdrag på anbud
15. mars 2018
Uttalelse: Kortreist, smart og klimanøytralt
19. mars 2018

Prioriterer jord- og skogbruk

Når jord- og skogbruk er én av åtte nasjonale satsinger til Arbeidstilsynet dette året, så begrunnes det på følgende måte:

«Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk. Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere.»

Prioriterte områder

Ser vi nærmere på hvilke deler av jord- og skogbruket som Arbeidstilsynet vil rette tilsyn og veiledning mot, finner vi:

Dette er den mest ulykkesutsatte delen av landbruket. I tillegg til at det er mest alenearbeid og psykososiale utfordringer.

Svin- og fjørfeprodusenter, samt kornprodusenter: Utfordringer knyttet til organisk støv, som kan føre til astma, allergi og andre luftveisplager.

Avløserlag regnes som bemanningsforetak. Her er det utfordringer knyttet til arbeidstid, arbeidsavtaler, opplæring mv.

Bærdyrkere, produksjon av frilandsgrønnsaker og frukt: Utfordringer knyttet til utenlandske arbeidstakere med fokus på sosial dumping og useriøsitet. Aktiviteten må tilpasses sesongen.

Sluttavvirking i bratt terreng med kabelkran eller hogstmaskiner.