Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!
5. desember 2018
NIBIO-rapport – Granbarkbillen – Registrering av bestandsstørrelsene i 2018
7. desember 2018

Pristopp på timmer även i Norge

Enligt det norska sågverksföretaget Nortömmer AS så växer virkeslagren på sågplanerna vilket är ett tecken på ett annalkande prisfall på timmer. Foto: Photos.com

Tidningen Norsk Skogsbruk rapporterar om skogsägarföreningen Norskogs årsmöte i slutet av november, där ledningen för föreningens sågverksbolag Nortömmer AS antydde att de norska timmerpriserna nått sin toppnivå för den här gången.

– Det är tydligt att lagren på sågverken blir större och det brukar betyda att ett prisfall är nära, sade Per Kveseth, vd för Nortömmer AS när han summerade utvecklingen på den norska timmermarknaden under årsmötet.

Enligt Norsk Skogsbruk så spår Per en rekordhög avverkning i Norge år 2019 samtidigt som han menar att timmerpriserna kommer gå ner, särskilt på exportsidan och att massapriserna kommer stabiliseras till dagens nivåer.