Ingrid (18) kan bidra til å skape milliardverdier
24. september 2020
INNSIKT Marked nr. 4-20
25. september 2020

Prøver ut tyngre tømmerbiler

Stein Tronsmoen var med på første prøvekjøring av tømmerbiler med vekt på 74 tonn på Gravbergsvegen i Våler Foto: Silja Lena Løken, Statens vegvesen

Kilde: www.innlandetfylke.no

 

Av

 

I dag er den maksimalt tillatte totalvekten for transport på vegnettet i Norge 60 tonn. Resultatene fra prøveprosjektet kan føre til endringer i tillatt totalvekt på tømmertransport på veger i hele landet.

 

Prøveperiode på inntil fem år

Fylkestinget i Innlandet godkjente i april at utvalgte fylkesveger i Elverum, Grue, Kongsvinger, Stor-Elvdal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes kan benyttes i prøveperioden.

 

– Fylkestinget godkjente også at en strekning på fylkesveg 2094 Gravbergsvegen kan benyttes som prøvestrekning med gjentatt kjøring med tømmervogntog på inntil både 74 tonn og 60 tonn totalvekt, sier Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

 

På Gravbergsvegen i Våler ble den første prøvekjøringen gjennomført denne uken. Det er også planlagt en prøvekjøring på samme strekning ved teleløsningen til våren.

 

Prøveordningen har en varighet på tre år og prøveordningen vil evalueres da. Det er imidlertid åpnet for at kjøretøyene som deltar i ordningen har anledning til å kjøre på de samme vegene i ytterligere to år.  

 

Viktig for tømmernæringen

I dag er den maksimalt tillatte totalvekten for transport på vegnettet i Norge 60 tonn.

 

– Dersom konklusjonen på prøveprosjektet er at hele eller deler av vegnettet kan godkjennes for vogntog med en totalvekt på totalt 74 tonn, vil det bedre rammevilkårene for skogbruksnæringen. Dette er gledelig fordi vi i Innlandet fylkeskommune er opptatt av å gi rammevilkår slik at skogbruksnæringen kan utvikle seg, fortsetter Tronsmoen.