Skogforum i Oslo: Skog og klima ble diskutert på Litteraturhuset
27. september 2019
NORSKOG på grunneierseminar
30. september 2019

Rapport fra kraftskatteutvalget

Finansdepartementet oppnevnte ekspertutvalget den 22. juni 2018. Utvalget fikk i mandat å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen.

– Vannkraften er en av våre aller viktigste naturressurser. Den har lagt grunnlag for industriutvikling, økonomisk vekst og velstand i norske byer og bygder i godt over 100 år. Vi må legge til rette for at den også i fremtiden blir til størst mulig glede for samfunnet vårt, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget ble bedt om å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsom vannkraft. Det fremkommer av mandatet at utvalget kan se bort fra hensynet til fordeling av inntektene mellom kommuner, fylker og staten.

– Regjeringen er opptatt av at vannkraften også i fremtiden gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene. Slik jeg ser det, er det er ingenting i utvalgets forslag som hindrer at kraftinntektene til kommuner og fylker opprettholdes. Hensikten med å sette ned utvalget var å legge best mulig til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i vannkraft, sier Jensen.

NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk blir sendt på høring i dag. Høringsfristen er 1.1.2020.

Les mer:

Se sendingen her